Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • finanse publiczne
4 986 682 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
2 000 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
120 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
37 350 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
208 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
4 613 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
3 500 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
75 500 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
96 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • przestrzeń publiczna
1 200 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
1 512 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • sport
30 000 zł
Oceniony negatywnie
 • sport
40 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
1 334 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
3 637 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
14 350 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
50 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
2 750 000 zł
Oceniony negatywnie