Projekty ogólnomiejskie na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • zdrowie
 • ochrona zdrowia
1 zł
Zgłoszony
 • edukacja
 • kultura
60 700 zł
Zgłoszony

11

15
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
230 000 zł
Zgłoszony

Projekt

21
 • ochrona środowiska
100 000 zł
Zgłoszony
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
2 000 000 zł
Zgłoszony
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
3 000 000 zł
Zgłoszony
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
4 000 000 zł
Zgłoszony
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
2 000 000 zł
Zgłoszony
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
2 000 000 zł
Zgłoszony
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
1 000 000 zł
Zgłoszony
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
2 632 500 zł
Zgłoszony
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
735 000 zł
Zgłoszony
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
10 000 zł
Zgłoszony