Projekty dzielnicowe na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • kultura
24 000 zł
Trwa ocena
 • komunikacja publiczna i drogi
 • zieleń miejska
132 250 zł
Trwa ocena
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
93 600 zł
Trwa ocena
 • przestrzeń publiczna
300 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • kultura
 • sport
73 000 zł
Trwa ocena
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
82 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
120 000 zł
Trwa ocena
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
96 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
7 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • kultura
6 500 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • kultura
6 500 zł
Trwa ocena
 • sport
102 500 zł
Trwa ocena