Projekty dzielnicowe na 2020r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
47 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
150 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
42 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
195 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • zdrowie
44 710 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
100 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
16 636 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
29 050 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
350 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
745 000 zł
Niewybrany w głosowaniu