Projekty dzielnicowe na 2020r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
80 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • pomoc społeczna
8 100 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
10 850 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
62 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • sport
30 840 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
450 000 zł
Oceniony negatywnie