Projekty dzielnicowe na 2020r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • sport
120 000 zł
Wycofany przez autora
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie
271 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • sport
350 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • sport
276 387 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
321 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
500 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
439 200 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
15 150 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
46 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
26 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
413 900 zł
Niewybrany w głosowaniu