Projekty dzielnicowe na 2020r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • sport
 • zieleń miejska
 • czas wolny
105 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
120 000 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
120 000 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
934 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
92 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
498 980 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
385 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
500 000 zł
Oceniony negatywnie