Projekty dzielnicowe na 2020r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
30 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
50 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
225 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
1 398 360 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
1 398 360 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
21 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
46 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • sport
 • zdrowie
27 970 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
32 008 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
32 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
5 200 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski