Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
350 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • budowanie eko świadomości
1 000 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
200 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • ochrona środowiska
176 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
4 986 682 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
4 986 682 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
3 830 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
444 600 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
2 000 000 000 zł
Oceniony negatywnie