Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • sport
1 981 900 zł
Dopuszczony do głosowania
 • przestrzeń publiczna
 • infrastruktura
350 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • sport
1 600 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • sport
500 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
150 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
500 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
400 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
1 293 812 zł
Dopuszczony do głosowania
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
2 346 500 zł
Dopuszczony do głosowania
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
4 783 300 zł
Dopuszczony do głosowania
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • integracja Warszawiaków
475 200 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • pomoc społeczna
143 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
437 500 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
7 700 zł
Dopuszczony do głosowania