Strefa użytkownika Realizacja projektów

Co powstaje w Twojej okolicy?
Sprawdź postępy w realizacji projektów wybranych na 2020 r.

Zgłaszanie projektów do kolejnej edycji:
od 1 grudnia 2020
  • edukacja
  • sport
  • prewencja chorób
12 520 zł
W trakcie realizacji
  • sport
52 700 zł
W trakcie realizacji
  • edukacja
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
3 600 000 zł
W trakcie realizacji
Ikona kół zębatych

Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców

Projekty wybrane przez warszawiaków w głosowaniu są wpisywane do budżetu Miasta na następny rok. Dla przykładu, zwycięskie projekty wybrane w głosowaniu, które odbyło się we wrześniu 2020 r., zostaną wpisane do budżetu Miasta na 2021 r. i właśnie w 2021 r. będą realizowane.

Za realizację projektów wybranych przez mieszkańców odpowiada Urząd m.st. Warszawy. Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o finansach publicznych). Wykonawcy będą więc wybierani w drodze przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla organizacji pozarządowych.

Pytania i odpowiedzi

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. To warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie. W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt lub zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Warszawa.  

Za nami już sześć edycji budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Ich podsumowanie znajdziecie w zakładce POPRZEDNIE EDYCJE

Środki finansowe na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetu miasta. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko część pieniędzy miejskich przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez warszawiaków.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy zdecydowała, że corocznie na budżet obywatelski będzie przeznaczane 0,5% wydatków m.st. Warszawy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu finansowym. W ramach 7. edycji budżetu obywatelskiego (na rok 2021) do dyspozycji mieszkańców jest 83 111 363 zł.

Szukasz więcej odpowiedzi?

Ikona informacje

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi