Strefa użytkownika

Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
25 000 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
25 000 zł
Zrealizowano
 • edukacja
65 000 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
8 000 zł
W trakcie realizacji
 • wymiana międzysąsiedzka
18 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • sport
22 500 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
8 700 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
80 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
585 600 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja/drogi
 • zieleń miejska
90 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • utrzymanie czystości
82 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
642 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
3 531 zł
Zrealizowano
 • edukacja
200 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
150 000 zł
W trakcie realizacji