Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
625 000 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • sport
650 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
46 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • sport
 • zdrowie
32 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • sport
 • zdrowie
18 500 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • rekreacja
57 000 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
 • rekreacja
 • integracja
79 500 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
369 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • rekreacja
134 000 zł
Zrealizowano