Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • sport
 • zdrowie
90 300 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
110 250 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
24 728 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
600 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • sport
48 520 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
10 000 zł
W trakcie realizacji
 • sport
 • zdrowie
52 250 zł
Zrealizowano