8 - Program do diagnozy i terapii logopedycznej w przedszkolu " Logopedia"

03.12.2015 11:48 Wycofany przez autora
awatar Renata Wojtanowska
autor projektu

Program logopedyczny daje możliwość poprawy artykulacji mowy dziecka. Zestaw do diagnozy i terapii logopedycznej stymuluje rozwój aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego.

Kategoria projektu

  • edukacja

Koszt całkowity projektu

6 000,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Szczęśliwice


Lokalizacja projektu

ul. Trzech Budrysów 24 - Szczęśliwice

Istotne informacje o lokalizacji

Przedszkole usytuowane jest niedaleko Parku Szczęśliwice

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu korzystać będą codziennie dzieci z czterech grup wiekowych 3- 6 lat , w godzinach pracy przedszkola, pod opieką nauczyciela specjalisty - logopedy. Mali mieszkańcy nie uczęszczający do przedszkola będą mogli nieodpłatnie korzystać z zajęć logopedycznych dwa razy w tygodniu od godziny 17.30 - 18.30 w poniedziałki i wtorki.

Pełny opis projektu

Komunikacja językowa dziecka w wieku przedszkolnym jest jednym z wyznaczników dojrzałości szkolnej. Poprawna mowa ma wpływ na rozwój społeczno - emocjonalny dziecka oraz pozwala na precyzyjne wyrażanie jego myśli, uczuć i opinii. Obecnie artykulacja sprawia dzieciom coraz większe kłopoty i w związku z tym zgłaszany projekt edukacyjny ma przyczynić się do eliminowania tych trudności. Okres edukacji przedszkolnej jest najważniejszym i najlepszym czasem na korygowanie wad i zaburzeń mowy dziecka oraz usprawnienia jego narządów artykulacyjnych , oddechowych i fonacyjnych.Celem nadrzędnym tego projektu jest ciekawa terapia w formie zabawy z wykorzystaniem technik informatycznych i komputerowych .

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wprowadzony zestaw multimedialny do diagnozy i terapii logopedycznej " Logopedia" przyczyni się do poprawy komunikacji językowej dzieci, uatrakcyjni prowadzoną terapię mowy, zapozna dzieci z nowymi technikami edukacyjnymi oraz wzbogaci przedszkole o nowoczesny warsztat pracy.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys 6 000 zł brutto.
W skład pakietu wchodzi:
1. program do diagnozy i terapii logopedycznej, poszerzony o drukarkę i grę logopedyczną- 2700 zł
2. laptop - 3000zł
3. koszty instalacji - 300 zł

Całkowity koszt projektu: 6 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (1)

  • Rembielinska  29.12.2015 14:16

    Komentarz został usunięty przez autora


Zaloguj się, aby komentować.