1592 - Gramy z własnej Woli

13.03.2016 19:38 Niewybrany w głosowaniu
awatar EvaPilat
autor projektu

Edukacja muzyczna dzieci, młodzieży i dorosłych z dzielnicy Wola. Projekt zakłada utworzenie pięciu 10-osobowych zespołów muzycznych. Podczas warsztatów będą rozwijane umiejętności grania, śpiewania zespołowego. Przedstawione zostaną podstawy teorii muzyki. Program warsztatów będzie obejmował muzykę z różnych stron świata. Warsztaty kierowane są zarówno dla osób posiadających i nie posiadających doświadczenie muzyczne.

Oddane głosy

219

Kategoria projektu

  • edukacja
  • kultura

Koszt całkowity projektu

45 500,00 zł

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny, Młynów


Lokalizacja projektu

Wolskie Centrum Kultury. Dom Kultury przy ul. Działdowska 6.

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Nieodpłatne zajęcia dla mieszkańców Woli będą składały się z dwóch pięciomiesięcznych turnusów. Warunkiem udziału będzie zapisanie się na liście uczestników warsztatów drogą telefoniczną lub mailową. Osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział w pierwszym, drugim lub w obydwu turnusach (luty-czerwiec 2017rok, sierpień-grudzień 2017rok). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji obowiązywać będzie lista rezerwowa. Zakłada się utworzenie pięciu grup.
Zajęcia będą odbywały się cyklicznie, raz w tygodniu od poniedziałku do piątku i w weekendy, w godzinach popołudniowych. Czas trwania zajęć - 60 min - grupy dziecięce, 60 min - grupy dorosłych i młodzieży i grupy rodzinne - 60 min.


Pełny opis projektu

Warsztaty skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających w dzielnicy Wola. Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętności grania i śpiewania zespołowego oraz opanowanie podstaw teorii muzyki, harmonii.
Podczas każdego cyklu warsztatów (5 miesięcy) uczestnicy zapoznają się z muzyką pochodzącą z różnych stron świata z repertuaru muzyki klasycznej i rozrywkowej. Na bazie tych utworów będą doskonalone umiejętności muzyczne uczestników. Utwory będą zaaranżowane w taki sposób aby umożliwić każdemu z uczestników maksymalne wykorzystanie jego umiejętności i potencjału muzycznego.
Na zajęciach będziemy korzystać z instrumentów perkusyjnych, smyczkowych i dętych. Instrumenty zarówno przywiezione przez uczestników jak i z tych zakupionych. Z zakupionych instrumentów w pozostałych godzinach mogliby korzystać mieszkańcy podczas zajęć w domu kultury, według zasad ustalonych przez dom kultury.
Podczas warsztatów będą wprowadzane podstawowe zagadnienia notacji muzycznej i harmonii.
Zajęcia prowadzić będą prowadzić wykwalifikowani instruktorzy.
Zajęcia będą podzielone na dwie części. W pierwszej części wprowadzane będą zagadnienia muzyczne oraz przeprowadzane będą ćwiczenia rytmiczne i uwrażliwiające słuch. W drugiej części zajęć uczestnicy będą poznawać nowy repertuar i pracować nad nim. Zakłada się wprowadzanie nowych utworów co 2-3 spotkania. Będzie to uzależnione od postępów uczestników warsztatów, indywidualnie w każdej grupie.
Zajęcie będą prowadziły jednocześnie 2 osoby. Materiały do zajęć (nuty, teksty) będą rozdawane uczestnikom na zajęciach, będą do ich dyspozycji w domu. Osoby prowadzące warsztaty będą wspierać zajęcia akompaniamentem pianina, będzie to również wsparcie w nauce teorii i harmonii.
Cykl warsztatów będzie kończyć się finałowym koncertem w Wolskim Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej 6.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Warsztaty "Gramy z własnej Woli" dają szansę wszystkim osobom zainteresowanym muzyką rozwinąć swoje pasje i talenty. Dzięki projektowi chcemy umożliwić dzieciom, młodzieży i dorosłym naukę gry na instrumentach muzycznych, rozwijać ich wiedzę i wrażliwość muzyczną. Zdobyte umiejętności po zakończeniu warsztatów pozwolą na dalszy samodzielny rozwój i zabawę muzyką. Praca w zespole, szczególnie w grupach dzieci i młodzieży, rozwija umiejętność pracy w grupie, podnosi poczucie własnej wartości. Będzie okazją do poznania osób o podobnych pasjach i zainteresowaniach. Warsztaty pozwolą też dostrzec szczególnie utalentowane osoby. Poprzez swoją działalność chcemy kształtować świadome i muzykalne społeczeństwo, które będzie wspierać i współtworzyć kulturę Warszawy.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Instruktorzy:
100PLN/godzinę/osoba
Przewidywany czas zajęć w projekcie = 200 godzin (5 godzin tygodniowo przez 40 tygodni - 2 grupy dzieci (60minut) i 2 grupy młodzież i dorośli (60minut) i 1 grupa rodzinna (60 minut).
Całość kosztów dla dwóch instruktorów za dwa turnusy = 40000PLN

2. Oprawa medialna:
Zdjęcia, filmy , prowadzenie strony internetowej na portalu społecznościowej = 2000PLN

3. Materiały dodatkowe:
Xero, nuty - 500PLN

4. Koordynator projektu:
4 spotkania (2 w każdym turnusie) x 200PLN
800PLN

5. Materiały promujące projekt (plakaty, ulotki) - 350PLN

6. Instrumenty muzyczne:
- drobne instrumenty perkusyjne (shakery, tamburyna, trójkąty, talerz, marakasy) - 580zł
- bum bum rurki - 160 zł
- 3 djembe - 270x3 = 810zł
- statyw perkusyjny (pod talerz) -140zł
- 4 dzwonki (cymbałki) diatoniczne i chromatyczne - 40x4 = 160zł
Razem instrumenty: 1850PLN

Całkowity koszt projektu: 45 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.