1989 - Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343

15.01.2016 22:11 Zrealizowano
awatar Dorota Jurkowska
autor projektu

Stan realizacji projektu

W ramach projektu na terenie Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 powstał plac zabaw.

Oddane głosy

1010
Realizowany przez: Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów
Aktualizacja: 28.12.2017 14:02

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343. Projekt zakłada aranżację, wykonanie nawierzchni i montaż urządzeń na przyszkolnym placu zabaw, z uwzględnieniem urządzeń dla dzieci integracyjnych oraz udostępnienie go małym mieszkańcom Natolina i Wolicy.

Kategoria projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Koszt całkowity projektu

226 000,00 zł

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny, Ursynów Wysoki Północny


Lokalizacja projektu

Kopcińskiego 7

Klasyfikacja projektuZasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną i powszechną, a więc otwartą i dostępną dla każdego ucznia uczęszczającego do szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd Warszawy. Zasady korzystania z placu zabaw opierać się będą na regulaminie obiektów sportowych. Pierwszeństwo dostępu do niego w godzinach funkcjonowania szkoły będą mieli uczniowie. Przewiduje się dostępność placu zabaw dla dzieci z poza szkoły w dni powszednie w godzinach 17.30-22.00, w dni wolne od zajęć szkolnych w godzinach 8.00-22.00. Plac zabaw posłuży także do zabawy dzieciom przy okazji organizacji wielu imprez o charakterze rodzinnym, rekreacyjnym, a także integracyjnym jak np. Dzielnicowy Piknik Integracyjny, Piknik Rodzinno-Sąsiedzki czy Dni Sportu.

Pełny opis projektu

Projekt "Integracyjny plac zabaw ..." zakłada zaaranżowanie pustej przestrzeni jaka pozostała po zdemontowanej infrastrukturze poprzedniego placu zabaw. Projekt obejmuje wymianę ziemi na podłoże syntetyczne o odpowiednich parametrach w strefach bezpieczeństwa urządzeń. Taki rodzaj podłoża zapewni także łatwe poruszanie się po nim osobom na wózkach lub mających trudności z chodzeniem oraz będzie prostsze do utrzymania w czystości. Proponowane urządzenia zostały wybrane z uwzględnieniem preferencji dzieci. Najważniejszą budowlą jest piaskownica, w projekcie zadaszona, gdyż teren ten jest przez większość czasu przebywania na nim dzieci silnie nasłoneczniony. Zestaw sprawnościowy zawierający elementy do wspinaczki, czołgania się, zjeżdżania, trap umożliwiający także wjazd wózkiem pozwoli cieszyć się zabawą wszystkim dzieciom z niego korzystającym, jednocześnie stymulując rozwój różnych zmysłów dzieci. Chcąc spełniać marzenia dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich proponujemy karuzelę, która w bezpieczny sposób umożliwi wjazd wózkiem i przebywanie na niej w trakcie kręcenia się zabawki. Oprócz miejsca dla wózka są także ławeczki z oparciami dla zdrowych dzieci, co umożliwia integrację przy zabawie. Pozostałe elementy architektury to ławka dla opiekunów, kosz oraz tablica z regulaminem placu zabaw. Zarówno nawierzchnia, jak i urządzenia powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i certyfikatami, zapewniającymi wszelkie standardy bezpieczeństwa i jakości. Zaproponowana architektura placu zabaw da możliwość korzystania z niego osobom pełnosprawnym i niepełnosprawnym, tym samym służyć będzie misji szkoły integracyjnej.
Projekt uwzględnia założenia planowanej rozbudowy świetlicy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Teren zaproponowany do zagospodarowania od dwóch lat jest pozostałością wydeptanego i rozkopanego trawnika, który był podłożem uprzednio istniejącego placu zabaw. Po prawie 20-tu latach eksploatacji, urządzenia zagrażające bezpieczeństwu dzieci musiały zostać usunięte. Obecnie ponad 300 dzieci pozostających po lekcjach w świetlicy szkolnej nie ma odpowiedniego miejsca na świeżym powietrzu, które umożliwiałoby ich bezpieczną i radosną zabawę.
Wybudowanie placu zabaw z urządzeniami dostosowanymi dla dzieci niepełnosprawnych pozwoli realizować ideę integracji, równości w dostępie do zabawy dostosowanej do możliwości i wieku dzieci. Przyczyni się także do propagowania aktywności fizycznej, będzie alternatywą dla wirtualnej rzeczywistości i umacniać będzie więzi koleżeńskie i sąsiedzkie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Łączny koszt projektu 226.000 zł, w tym
- przygotowanie dokumentacji projektowej - 10.000 zł
- zestaw sprawnościowy z podjazdem dla wózków - 42.000 zł
- karuzela dla osób niepełnosprawnych - 66.500 zł
- piaskownica z zadaszeniem z pokrywą - 11.000 zł
- ławka - 900 zł
- kosz na śmieci - 500 zł
- tablica informacyjna - 600 zł
- nawierzchnia placu zabaw - 94.500 zł (210m2 * 450 zł)
Ceny obejmują koszt urządzeń i ich montażu.

Całkowity koszt projektu: 226 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty eksploatacji będą analogiczne jak w okresie kiedy funkcjonował poprzedni plac zabaw związane z przeglądami technicznymi, konserwacją i naprawą urządzeń, okresową wymianą piachu oraz sprzątaniem.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 2 000,00 złKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.