124 - Żłobek dla Malucha

15.01.2016 19:54 Wycofany przez autora
awatar Przemysław Wysocki
autor projektu

Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3

Kategoria projektu

 • edukacja

Koszt całkowity projektu

148 500,00 zł

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny, Wysokie Okęcie


Lokalizacja projektu

Wysokie Okęcie

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy nie wyklucza on osób zamożnych lub ubogich.

Pełny opis projektu

Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, zapewniając pobyt dzieci w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3 dzięki czemu dzielnica może bez ponoszenia dodatkowych kosztów zapewnić najmłodszym mieszkańcom opiekę, na którą często nie stać młodych rodziców.

Rodzice dzieci nie będą ponosić żadnych kosztów, które zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r. przeniesie na siebie dzielnica.
Osoba sprawująca opiekę będzie wyłoniona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W przypadku choroby lub nieobecności opiekuna należy wyznaczyć osobę która uzyskała drugi lub kolejny wynik w konkursie i za ten okres otrzyma wynagrodzenie opiekuna dziennego.
W przypadku odstąpienia od wykonania umowy lub pół rocznej przerwie miejsce opiekuna dziennego przejmuje opiekun, który uzyskał drugi lub kolejny wynik w konkursie na opiekuna dziennego.

Umowa między dziennym opiekunem a urzędem dzielnicy będzie uregulowana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. W umowie zostaną określone wszystkie warunki związane z zatrudnieniem dziennego opiekuna, między innymi takie jak: strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty czas, na jaki umowa została zawarta, warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Projekt zakłada jego powtarzalność w kolejnych latach (w okresie pomiędzy jednym projektem a drugim koszt projektu mógł by być przeniesiony na rodziców)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pomoc jakiej udzielimy pozwoli młodym rodzicom na powrót do pracy co polepszy ich sytuację finansową ponieważ koszt żłobka szacuje się między 1.000 zł -1 300.00 zł, oraz patrząc z drugiej strony zapewni miejsce pracy osobie która wolała by np. pozostać z swoją pociechą w domu i poświęcać jej czas a tym samym nie podjęła by zatrudnienia jednak wynagrodzenie uzyskane z w.w programu zapewniło by jej finansowe wsparcie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

brutto 3500 zł w tym :
1. Ubezpieczenie społeczne :
emerytalne - 341,60 zł
rentowe - 52,50 zł
chorobowe - 85,75 zł
zdrowotne - 271,81 zł
2. Koszt uzyskania przychodu - 604,03 zł
3. Podstawa opodatkowania - 2416,00 zł
4. Zaliczka na PIT - 201,00 zł
5. Netto - 2547,34 zł
suma: 3,500 zł X 12 miesięcy =42,000 zł

Koszt wyżywienia dzieci:
25 złotych na jedno dziecko (dieta dzieci nie zakłada kosztów specjalnego wyżywienia lub specjalnej diety, które ponosić będzie jej prawny opiekun)
25,00 zł X 5 dni X 50 tygodni = 31,250 zł
Koszt zakupu pomocy dydaktycznych :
1. - 1,000 zł
Projekt zakłada zatrudnienie 2 opiekunów

Całkowity koszt projektu: 148 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (5)

 • Anna Olej-Kobus  11.01.2016 00:49
  Widzę, że ten projekt jest złożony praktycznie w każdej dzielnicy. Moją wątpliwość jego zasadności budzi stosunek kwoty do beneficjentów: opieka nad 5 dzieci za blisko 150 tys złotych. To nijak ma się do dostępności dla choćby części mieszkańców bo mówimy o garstce wybrańców.
  • wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  11.01.2016 08:02 Autor projektu
   Witam, chodzi o 10 dzieci i opieka całoroczna, stąd koszt takowy.

   Jeśli miasto w tym regionie powiększy grupę dzieci w żłobku o 10 to projekt oczywiście wycofam :)

   Mam nadzieję, że taki kompromis Panią zadowala, bo chodzi mi tylko o dobro dzieci.
   Pozdrawiam

   Przemysław Wysocki.
 • Anna Olej-Kobus  11.01.2016 19:48
  Panie Przemku, tu nie chodzi o to bym ja była zadowolona lub nie, ale by pieniądze w budżecie partycypacyjnym były wydawane RACJONALNIE służąc możliwie dużej grupie docelowej. Nadal uważam, że kwota blisko 150 tys złotych wydana na 10 dzieci nie mieści się w formule BP.
  Pozdrawiam
  Anka
  • wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  11.01.2016 22:46 Autor projektu
   Witam Pani Aniu a jednak zgodnie z przepisami BP i jego wytycznymi się mieści.

   Rodzicom którzy pojedli trud macierzyństwa również trzeba pomagać, po nam place zabaw i ścieżki rowerowe jak nie będzie miał kto na nich się bawić i po nich jeździć.

   Pozdrawiam

   Przemek Wysocki.
 • wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  25.01.2016 23:50 Autor projektu
  Witam,

  po konsultacji społecznej projekt ulegnie zmianie, która przede wszystkim będzie dotyczyć kwestii kosztów.
  Przerzucony zostanie na rodziców koszt żywienia dzieci oraz pieluszek jak i wyprawki czyli wszelkich środków higienicznych.

  Zwiększony zostanie nakład na pomoce dydaktyczne do 3000 zł
  Zostanie ujęty koszt odświeżenia mieszkania po projekcie 1000 zł
  Zostanie przydzielony ryczałt roczny na media w wysokości 3000 zł

  Czyli koszt dla 3 grup po 5 dzieci to 147 000 zł a nie jak zakłada obecnie projekt 148 500 jednakże dla 2 opiekunów i 10 dzieci.

  Zanim skieruje do BP modyfikacje poprosił bym o opinie na temat zmian

  Pozdrawiam
  Przemysław Wysocki.

Zaloguj się, aby komentować.