1937 - Nowa nawierzchnia na ulicy Wschowskiej i Warneńczyka

15.01.2016 21:40 Niewybrany w głosowaniu
awatar Roma Zawistowska
autor projektu

Wymiana nawierzchni na ulicy Wschowskiej oraz wykonanie nawierzchni na ulicy Warneńczyka (na odcinku od Wschowskiej do projektowanej drogi 9KD-L)

Oddane głosy

230

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

520 000,00 zł

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny, Ulrychów + Odolany


Lokalizacja projektu

Ulica Wschowska i ulica Warneńczyka

Istotne informacje o lokalizacji

Obie ulice są w gestii Zarządu Dzielnicy Warszawa WolaZasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Realizacja projektu będzie przynosić korzyści mieszkańcom (zarówno pieszym jak i zmotoryzowanym) przez 24 godziny na dobę.

Pełny opis projektu

W ostatnich kilku latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój Odolan. Jednakże za pojawiającymi się nowymi osiedlami nie nadąża infrastruktura drogowa. Dzieje się wręcz odwrotnie. Istniejące ulice wykonane wiele lat temu są obecnie tak bardzo eksploatowane, że wymagają natychmiastowego remontu. Ulica Warneńczyka nie ma utwardzonej nawierzchni, wobec czego nasilony ruch pojazdów ciężarowych bardzo szybko spowodował jej degradację. Mieszkańcy Odolan mają problem z dojazdem do garażu. Ulica Wschowska natomiast jest ulicą utwardzoną pokrytą kamieniem polnym, który również bardzo szybko uległ degradacji. W nawierzchni stworzyły się liczne doły i koleiny. Wraz z naprawą nawierzchni ulicy należałoby również zlikwidować bariery architektoniczne na tych ulicach (dla łatwego poruszania się osób niepełnosprawnych i wózków dla dzieci) oraz przygotować nową organizację ruchu umożliwiająca bezpieczne korzystanie z tych ulic.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wykonanie nowych nawierzchni na ulicy Wschowskiej i Warneńczyka będzie przynosić korzyści zarówno pieszym jak i kierowcom. Piesi będą mogli bezpiecznie przejść na druga stronę ulicy. Kierowcy jeżdżąc tymi ulicami nie będą przenosić zabrudzeń z błota na sąsiednie ulice w czasie deszczowych dni, ani podnosić tumany pyłu w czasie dni suchych.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie odwodnienia i nawierzchni ulicy w ul. Wschowskiej od Warneńczyka do ul. Ordona oraz chodnika po stronie południowej na tym samym odcinku
Wykonanie odwodnienia i nawierzchni ulicy i chodników w ul. Warneńczyka od ul. Wschowskiej na południe, długości ok. 75m
Możliwość ograniczenia zakresu i wartości projektu jeśli zmienią się warunki na jakich realizowana jest współpraca Dzielnicy Wola i dewelopera realizującego budowę części ul. Warneńczyka i Wschowskiej

Całkowity koszt projektu: 520 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE
Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.