223 - "Siłownia plenerowa"

11.01.2016 12:07 Zweryfikowany negatywnie
Wanda Zawada
autor projektu

Siłownia plenerowa - ogólnodostępna dla mieszkańców Targówka

Kategoria projektu

  • sport
  • zdrowie

Koszt całkowity projektu

30 000,00 zł

Powód weryfikacji negatywnej

  • lista poparcia nie została wypełniona poprawnie


Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny, Targówek Mieszkaniowy


Lokalizacja projektu

Teren zielony za budynkami przy ul. Askenazego 7 i 5

Istotne informacje o lokalizacji

Przy boisku do gry w piłkę nożną a placem zabaw integracyjnych dla dzieci

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.

Pełny opis projektu

Wyposażenie siłowni plenerowej posłuży mieszkańcom w utrzymaniu dobrej kondycji i sprawności fizycznej osobom starszym jak również młodzieży. Ogólnodostępność i nieodpłatność pozwoli większej grupie osób na korzystanie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Umiejscowienie siłowni zagospodaruje teren oraz utworzy ośrodek rekreacyjny dla mieszkańców o różnej grupie wiekowej. Dla dużego skupiska bloków w tej części Targówka Mieszkalnego zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży może wpłynąć pozytywnie nie tylko na rozwój fizyczny lecz przyczyni się do mniejszej dewastacji na Osiedlach i integracji z mieszkańcami.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Osiedle zamieszkałe w większości przez osoby starsze, które na licznych spotkaniach składają wnioski o utworzenie tego typu placu - co pozwoli im na zagospodarowanie wolnego czasu, utrzymanie oraz poprawę sprawności fizycznej, dotyczy to osób starszych, emerytów, jak również ludzi młodych, dla których korzystanie z siłowni stacjonarnych wiąże się z kosztami oraz dojazdami.
Usytuowanie siłowni plenerowej w pobliżu już istniejących placów dla dzieci i młodzieży stwarza możliwość ćwiczeń dla większej rzeszy mieszkańców.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Proponowane urządzenia siłowni wraz z kosztami:
- orbitek eliptyczny 2900 zł
- jeździec 2200 zł
- rower 2200 zł
- wioślarz 2900 zł
- twister 3600 zł
- narty biegówki 3900 zł
- wyciąg górny 2800 zł
- pylony (instrukcje urządzeń) 7 szt. 6400 zł
- montaż w/w urządzeń 3100 zł

Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- konserwacja i przeglądy urządzeń
- drobne naprawy
- utrzymanie placu (podłoża)
- prace porządkowe


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 5 000,00 zł



Komentarze (1)

  • Marcin Górecki  12.01.2016 23:17
    W wyszczególnionych urządzeniach mi osobiście brakuje ławki/ławek do ćwiczenia mięśni brzucha. Z e zwględu na brak elementów ruchomych i małe wymiary akurat to urządzenie powinno być stosunkowo tanie. Przy okazji siłownia wyróżniała by się pozytywnie na tle tych miejskich stawianych hurtowo przez Ratusz, które również ławeczek nie posiadają. Za wzór stawiam siłownię plenerową na bulwarach (niedaleko Płyty Desantu) - to jest świetna realizacja.

Zaloguj się, aby komentować.