282 - Rehabilitacja w basenie metodą Halliwicka dla dzieci z niepełnosprwnością ruchową i sprzężoną w wieku 5- 19 lat

12.01.2016 12:30 Zweryfikowany negatywnie
Aleksandra Zgudka
autor projektu

Rehabilitacja w basenie metodą Halliwicka – koncepcja jest skierowana do dzieci z niepełnosprwnością ruchową i sprzężoną. Dziecko ćwiczy w parze z rodzicem. Zajęcia są prowadzone zgodnie z 10 punktowym programem, podzielonym na 3 fazy: przystosowanie psychiczne do wody, kontrolę równowagi oraz fazę przemieszczania się.

Kategoria projektu

  • zdrowie

Koszt całkowity projektu

22 200,00 zł

Powód weryfikacji negatywnej

Po ustaleniu zmian umożliwiających realizacje projekt, projektodawca wyraził chęć wycofania projektu, lecz pomimo wielokrotnych prób nie udało się z nim skontaktować, dlatego też projekt został zweryfikowany negatywnie.


Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Hafciarska 80/86 Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD „Helenów”

Istotne informacje o lokalizacji

Autobusami komunikacji miejskiej: 525, 125, 147, 119 (przystanek Centrum Zdrowia Dziecka), dojście ulicami Czeladniczą, a następnie Smardzewską. Samochodem: Aleja Dzieci Polskich, skręt w ulicę Czeladniczą, a następnie Smardzewską.

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia prowadzone będą pomieszczeniu basenowym, znajdującym się w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Wychowawczego TPD „ Helenów” na terenie Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD.
Zajęcia są prowadzone w tygodniu po 60 minut w grupie pięcioosobowej. Na zajęciach dziecko ćwiczy w parze z rodzicem lub instruktorem. Zajęcia nie odbywają się miesiącach lipiec i sierpień. Zajęcia prowadzone są przez dwie osoby. Nabór na zajęcia : rekrutacja otwarta, w TPD, w Urzędzie dzielnicy Wawer. Utworzone zostaną listy rezerwowe jeżeli będzie więcej chętnych.

Pełny opis projektu

„Rehabilitacja w basenie metodą Halliwicka ” – 160 godzin rehabilitacji w wodzie – koncepcja Halliwick jest skierowana do dzieci z niepełnosprwnością ruchową i sprzężoną od 5 - 19 lat. Na zajęciach dziecko ćwiczy w parze z rodzicem. Zajęcia są prowadzone zgodnie z 10 punktowym programem, który można podzielić na trzy fazy: przystosowanie psychiczne do wody, kontrolę równowagi oraz fazę przemieszczania się. Planowane zadania w ramach projektu zrealizowane będą z wykorzystaniem basenu w TPD „Helenów” i kadry dydaktycznej. Zajęcia w oparciu o Halliwick są otwarte dla wszystkich, którzy chcą wspólnie brać udział w grach, zabawach lub nauczyć się pływać. W nauce wykorzystywane są różnego rodzaju techniki wspomagań w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności tj. np.:mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia wieku rozwojowego u dzieci, autyzm, Zespół Downa, zaburzenia integracji sensorycznej. Każdy pływak ma swojego pomocnika (instruktora), którego zadaniem jest podtrzymywanie pływaka aż do osiągnięcia przez niego pełnej niezależności. Instruktor (rodzic) towarzyszy dziecku przez całe zajęcia i wspomaga osiąganie pozycji czy wykonanie danego zadania. Na zajęciach nie używamy żadnych pomocy typu „skrzydełka”, motylki, deski, koła ratunkowe itp. gdyż dają one złudne poczucie bezpieczeństwa i utrudniają nabywanie prawidłowych reakcji ciała w wodzie. Terapia oparta jest na „10 Punktowym Programie” uznanym przez International Halliwick Associaton. Nastąpi rozszerzenie oferty dydaktycznej i sportowej basenu, znajdującym się w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Wychowawczego TPD „ Helenów” na terenie Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD. Basen Stanie się zatem prawdziwym centrum spotkań i aktywności społecznej miejskiej. Koszty związane z realizacją projektu nastawione są na roczne funkcjonowanie zajęć grupowych dla mieszkańców Warszawy. Koszty materiałowe będące wydatkami rzeczowymi umożliwiają poprawę infrastruktury basenowej oraz jej wykorzystane do zajęć nauki pływania. Przewiduje się realizację zadania przez dwie osoby. Na czas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w sprzęt sportowy niezbędnym do realizacji zadań o wymaganiem będzie posiadanie strój kąpielowy i czepek.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zajęcia będą prowadzić wykwalifikowani instruktorzy metodą Halliwicka. Niemniej ważnym aspektem planowanych działań jest upowszechnienie dostępności bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich każdym w wieku. Co istotne, pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka, przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Dzieci: 5 osób x 4 grupy x 40 tygodni x 15zł za osobę = 12 000 zł
druki plakatów , akcje informacyjne, ulotki – 600 zł
Za instruktora: 1 godzinę – 30 zł dla instruktora – 4 godziny w tygodniu x 40 tygodniu w roku =160 godzin x 2 osoby prowadzące x 30 zł= 9 600 zł
Załącznik nr 1

Całkowity koszt projektu: 22 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.