430 - Budowa Skweru Anny German wraz z chodnikiem

13.01.2016 14:29 Wycofany przez autora
Wojciech Walewski
autor projektu
autor_56cd88923b0d3
współautor

Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne - ogólnodostępny skwer

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

83 846,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, Żoliborz Południowy - Powązki


Lokalizacja projektu

Krasińskiego i Anny German

Istotne informacje o lokalizacji

Działki nr: 25, 25/2, 24, 23, 28/3, 25/1, 14/1, 14/2


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zakłada realizację ogólnodostępnego skweru im. Anny German. Teren o charakterze publicznym dla wszystkich mieszkańców Żoliborza oraz Warszawy.

Pełny opis projektu

Wykonanie skweru im. Anny German na działkach gruntu obejmuje:
1. Zakup i montaż ławek
2. Zakup i montaż śmietników
3. Budowa chodnika na budowie skweru
4. Zakup i montaż oświetlenia
5. Wykonanie instalacji z wspomnieniami Anny German - szklane tablice, tablice z informacjami na ławkach (np. historia osobistości Anny German)

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazany rejon Żoliborza jest w ograniczonym stopniu zagospodarowany w tereny zielone przeznaczone do wypoczynku. Okolica ul. Anny German to głównie myjnie samochodowe, tereny instytutów i usług.
Zagospodarowanie wskazanego w projekcie rejonu pozwoli mieszkańcom na odetchnięcie w przyjaznych warunkach oraz poprawi komfort zamieszkiwania.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

UWAGA! w trakcie weryfikacji projektu kosztorys został uzupełniony o koszty wykonania oznaczenia graficznego.
LP DOTYCZY MIARA ILOŚĆ KOSZT JEDNOSTKOWY KOSZT CAŁKOWITY
1 ławki szt. 6 990 zł 5940 zł
2 śmietniki szt. 6 551 zł 3306 zł
3 chodnik m2 124 200 zł 24800 zł
4 oświetlenie szt. 6 8000 zł 48000 zł
5 zdjęcia,tabliczki szt. 6 300 zł 1800 zł
Całkowity koszt projektu: 83 846,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt roczny napraw (wymiana żarówek, naprawa ławek, energia elektryczna) 2000 zł/ rocznie


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.