1326 - Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami - II edycja. Dotknij Parku nad Balatonem

12.03.2016 09:30 Niewybrany w głosowaniu
awatar Janusz Mirowski
autor projektu

Projekt ma umożliwić osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielne uczestnictwo w życiu społecznym poprzez dostosowanie miejsc publicznych (ośrodka sportu, parku, WOM) – stworzenie tyflografiki (tablic z planem budynku i okolicy), zamontowanie tabliczek w brajlu, zapewnienie udźwiękowionego stanowiska komputerowego.

Oddane głosy

563

Kategoria projektu

  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Koszt całkowity projektu

85 580,00 zł

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Hala Sportowa ul. Angorska 2, Parku nad Balatonem; Nowaka Jeziorańskiego/Kapelanów Armii Krajowej/Abrahama, WOM Praga Południe ul. Grochowska 274


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy – w parku 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w OSiR i WOM w godzinach otwarcia obiektów.

Pełny opis projektu

Celem projektu „Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami – II edycja” jest umożliwienie inwalidom wzroku (osobom słabowidzącym i niewidzącym) dostępu do infrastruktury społecznej w dzielnicy, poprzez:
1. Dostosowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji (hala sportowa na Saskiej)
a. Stworzenie tablicy tyflograficznej (wypukłej grafiki na stojaku) przedstawiającej układ pomieszczeń w ośrodku sportowym – dzięki temu inwalidzi wzroku będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda obiekt, zorientować się, gdzie są i jak dotrzeć do celu.
b. Stworzenie tablicy tyflograficznej, ilustrującej układ ulic i budynków w najbliższej okolicy, w holu budynku – niewidomi będą mogli zorientować się w otoczeniu obiektu.
c. Umieszczenie tabliczek w brajlu na drzwi – niewidomi będą mogli dotrzeć w wybrane miejsce bez pomocy przewodnika.
2. Ułatwienia dla osób niewidomych w Parku nad Balatonem:
a. Stworzenie dwóch tablic tyflograficznych przedstawiającej plan obiektów i alejek w parku umożliwiających rozeznanie się w przestrzeni parku i zlokalizowanie przeszkód
3. Dostosowanie Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe:
a. Stworzenie tablicy tyflograficznej, ilustrującej układ ulic i budynków w najbliższej okolicy – niewidomi będą mogli zorientować się w otoczeniu obiektu.
b. Stworzenie udźwiękowionego stanowiska komputerowego, dzięki któremu niewidomy będzie mógł samodzielnie zapoznać się z dokumentami i je wypełnić.


Projekt realizuje zapisy Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ nakazującej udostępnianie osobom niepełnosprawnym obiektów użyteczności publicznej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ośrodek sportowy, Park nad Balatonem i Urząd Dzielnicy staną się bardziej dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Warszawy oraz turyści. Jego realizacja zwiększy atrakcyjność turystyczną dzielnicy oraz uwrażliwi pełnosprawnych mieszkańców na potrzeby ich niepełnosprawnych sąsiadów. Tyflografiki i tabliczki w brajlu umożliwią osobom niewidomym samodzielne poruszanie się po wyżej wymienionych obiektach, poprawią ich orientację w przestrzeni miejskiej. Dostosowanie otoczenia pomaga osobom niepełnosprawnym przełamać bariery i rozpocząć aktywne życie społeczne.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tablica tyflograficzna ilustrująca układ pomieszczeń w hali sportowej 11 000
Tablica tyflograficzna ilustrująca plan okolicy hali sportowej 13 000
Tablica tyflograficzna ilustrująca plan okolicy Urzędu Dzielnicy 13 000
2 tablice tyflograficzne przedstawiające plan Parku nad Balatonem 26 000
40 tabliczek na drzwi - po 60 zł sztuka 2400
Udźwiękowione stanowisko komputerowe w Urzędzie Dzielnicy
program udźwiękawiający 4080
program powiększający 1600
monitor brajlowski 40-znakowy 10 000
komputer obsługujący ww. sprzęt 4500

Całkowity koszt projektu: 85 580,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt energii elektrycznej (stanowisko komputerowe w hali sportowej) ok. 300 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 300,00 zł

Karty weryfikacji

Modyfikacje

  • 24.03.2016 13:35 - Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - sprawdź zmiany


Komentarze (1)

  • Pan Niedziela  17.06.2016 15:13
    Czy w tej Hali sportowej są choćby jedne zajęcia dla osób niedowidzących? Czy to nie powinno być ważniejszym projektem, niż samo oznakowanie?

    No i te ceny, troche wzięte z kosmosu...

Zaloguj się, aby komentować.