1893 - Chodnik bez barier - ul. Baletowa

15.01.2016 21:15 Zweryfikowany negatywnie
awatar ariana88
autor projektu

przeniesienie lub usunięcie słupów, latarni i znaków na krawędź chodnika od strony posesji, tak aby ich ulokowanie nie kolidowało ze swobodnym poruszaniem się osobom prowadzącym wózki dziecięce oraz inwalidom, poruszającym się na wózkach.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

346 000,00 zł

Powód weryfikacji negatywnej

Projekt jest niemożliwy do zrealizowania w formule budżetu partycypacyjnego z przyczyn podanych podczas pierwotnej weryfikacji. Jednocześnie, ze względu na zasadność proponowanych zmian, ZDM podejmie działania w celu realizacji projektu w takim zakresie, jaki będzie możliwy przy istniejących ograniczeniach terenowych.Znaki drogowe zostaną przestawione na skraj chodnika w ramach bieżących zadań ZDM. Ewentualne przesunięcie latarni wymaga sprawdzenia czy możliwe jest ich przesunięcie w ramach chodnika. Niezbędne jest zamówienie mapy geodezyjnej, żeby sprawdzić czy pod chodnikiem nie ma przyłączy wodnych, gazowych itp., które nie pozwolą na przesunięcie latarni. Czas oczekiwania na otrzymanie mapy jest zbyt długi, co nie pozwala inaczej zweryfikować projektu. Na ul. Baletowej nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z liniami rozgraniczającymi, a część pasa drogowego jest na działkach prywatnych co powoduje, że nie można usytuować niektórych elementów infrastruktury drogowej inaczej niż jest to wykonane obecnie. ZDM sprawdzi stan własności gruntów przy każdej ze wskazanych latarni na odcinku od ul. Baletowej 14 do ul. Sarabandy i możliwość przesunięcia ich na skraj chodnika oraz możliwość poszerzenia chodnika bez przesuwania latarni w taki sposób, aby szerokość chodnika wynosiła min. 150 cm. Obecnie chodnik jest zbyt wąski. Dodatkowo ZDM dołoży starań aby w ramach likwidacji barier architektonicznych spróbować przesunąć latarnie.


Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny, Zielony Ursynów


Lokalizacja projektu

ul. Baletowa

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Baletowa

Klasyfikacja projektuZasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

projekt ogólnodostępny

Pełny opis projektu

Ul. Baletowa jest bardzo ruchliwa i niebezpieczna. istniejący przy niej chodnik nie ma stałej szerokości. Miejscami jest bardzo wąski a dodatkowo stoją na nim słupy, latarnie i znaki drogowe. Uniemożliwia to bezpieczne poruszanie się po chodniku. Prowadząc wózek z dzieckiem często trzeba wychodzić na ulicę aby ominąć słupy, latarnie czy znaki drogowe.
Projekt ma na celu przeniesienie słupów, latarni i znaków drogowych na krawędź chodnika od strony posesji i wyrównanie powstałych dziur w chodniku.
Można zlikwidować część słupów poprzez przeniesienie linii telefonicznych do istniejących studzienek.
Natomiast znaki drogowe można ustawić na wygiętych słupkach (słupki gięte, kilkukrotnie gięte), ewentualnie przymocować je do latarni.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

wzrost bezpieczeństwa i wygody pieszych;
mniejsze prawdopodobieństwo zahaczenia lub ścięcia słupa, latarni czy znaku drogowego przez przejeżdżające samochody;
poszerzenie chodnika;
możliwość poruszania się po chodniku przez osoby na wózkach inwalidzkich;
możliwość bezpiecznego poruszania się chodnikiem osobom prowadzącym wózek dziecięcy;
bezpieczne poruszanie się dzieci po chodniku.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wymiana 2 słupków do znaków drogowych * 500 zł = 1 000 zł
Przesunięcie 23 słupów * 15 000 zł = 345 000 zł

Całkowity koszt projektu: 346 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Modyfikacje

  • 27.04.2016 16:35 - Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.