1778 - GRA PLANSZOWA/ZESTAW-INTEGRACJA, ĆWICZENIE PAMIĘCI, FUNKCJI POZNAWCZYCH, WSPARCIE RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĄPIŁ UDAR MÓZGU/DEMENCJA

13.03.2016 11:16 Wycofany przez autora
awatar MARZENA WÓJCICKA
autor projektu

Gra planszowa mająca za zadanie stymulację umysłową w warunkach domowych osób z otępieniami po udarach mózgu, w przebiegu choroby Alzheimera, Parkinsona i innych
Gra integrująca rodziny.

Kategoria projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie

Koszt całkowity projektu

40 000,00 zł

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Dzielnica Bielany

Klasyfikacja projektuZasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Gra przeznaczona dla Rodzin, w których zdiagnozowano chorobę otępienną u jednego bądź więcej członków rodziny. Odbiór własny u projektodawcy.

Pełny opis projektu

Grę projektują i nadzorują jej wykonanie Osoby mające wieloletnie, dogłębne teoretyczne i praktyczne doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy z osobami chorymi na ch. otępienne. W zespole projektującym musi znaleźć się psycholog praktyk.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na rynku polskim nie istnieje dedykowany materiał stymulujący podtrzymywanie funkcji poznawczych Osób z chorobami otępiennymi i jednocześnie wspierający otoczenie chorego w organizacji czasu chorego

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

40 000 pln za 1000 sztuk gier (wg informacji od wiodącego na rynku polskim producenta gier planszowych).
Koszt obejmuje wynagrodzenie projektantów (max. 3 osoby), i produkcję.

Całkowity koszt projektu: 40 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE
Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.