Brak adresu email

Wskazany projekt zadania został oddany do rozpatrzenia przez użytkownika, który nie podał adresu e-mail. Ta droga komunikacji jest niemożliwa.