Wyniki głosowania na 2020r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
głosy
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
2 888 600 zł
40990
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • zieleń miejska
1 500 000 zł
30791
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
369 880 zł
30222
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
2 502 400 zł
29570
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
567 430 zł
23969
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
1 231 500 zł
22896
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
2 853 520 zł
21067
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
3 600 000 zł
18561
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
96 000 zł
13875
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
54 500 zł
13735
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
13 440 zł
13715
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
386 000 zł
12451
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
1 990 000 zł
12246
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
28 810 zł
11201
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski