Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Pomysły autora Katarzyna Wrotek

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
135
174 000 zł
Dopuszczony do głosowania
136
20 000 zł
Dopuszczony do głosowania
140
22 000 zł
Oceniony negatywnie
147
100 000 zł
Wycofany przez autora
148
200 000 zł
Oceniony negatywnie
149
90 000 zł
Oceniony negatywnie
150
20 000 zł
Dopuszczony do głosowania
151
330 000 zł
Oceniony negatywnie
158
300 000 zł
Oceniony negatywnie
159
50 000 zł
Oceniony negatywnie
160
90 000 zł
Dopuszczony do głosowania
478
90 000 zł
Oceniony negatywnie

Archiwalne pomysły

Edycja na rok 2020

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status

Edycja na rok 2019

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
290
100 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Edycja na rok 2018

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
284
118 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Edycja na rok 2017

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
838
92 700 zł
Niewybrany w głosowaniu