Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Pomysły autora Bemowianka

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
116
575 000 zł
Dopuszczony do głosowania
205
709 000 zł
Dopuszczony do głosowania
478
90 000 zł
Oceniony negatywnie

Archiwalne pomysły

Edycja na rok 2019

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
738
8 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Edycja na rok 2018

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
690
250 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
1366
57 350 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Edycja na rok 2017

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
238
760 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
239
500 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
527
19 900 zł
Niewybrany w głosowaniu
606
776 zł
Niewybrany w głosowaniu
1426
37 900 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
2101
75 044 zł
Niewybrany w głosowaniu
2156
80 000 zł
Oceniony negatywnie
2240
16 000 zł
Niewybrany w głosowaniu