Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Pomysły autora Filip Pelc

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
674
4 500 zł
Dopuszczony do głosowania
676
16 000 zł
Dopuszczony do głosowania
678
120 000 zł
Dopuszczony do głosowania
680
90 000 zł
Dopuszczony do głosowania
785
47 400 zł
Dopuszczony do głosowania
790
250 000 zł
Oceniony negatywnie
791
19 000 zł
Oceniony negatywnie
1644
450 000 zł
Oceniony negatywnie

Archiwalne pomysły

Edycja na rok 2020

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
54
90 000 zł
Wycofany przez autora
56
272 278 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
1646
10 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
195
780 000 zł
Oceniony negatywnie
194
1 384 800 zł
Oceniony negatywnie
193
781 247 zł
Oceniony negatywnie
55
2 509 250 zł
Niewybrany w głosowaniu

Edycja na rok 2019

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status

Edycja na rok 2018

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
2030
75 380 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
1239
50 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
1066
455 000 zł
Oceniony negatywnie
1067
15 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
175
67 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
169
57 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
168
255 000 zł
Wycofany przez autora
167
97 000 zł
Oceniony negatywnie
166
42 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
165
9 800 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
164
7 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
170
130 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Edycja na rok 2017

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
1468
282 000 zł
Oceniony negatywnie
1472
41 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
1477
6 250 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Edycja na rok 2016

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
1096
600 000 zł
Oceniony negatywnie
1151
20 220 zł
Niewybrany w głosowaniu
1153
286 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
101
406 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
100
21 000 zł
Oceniony negatywnie