Pomysły autora Marek Ślusarz

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
54
1 340 504 zł
Dopuszczony do głosowania
96
80 000 zł
Oceniony negatywnie
878
1 700 000 zł
Oceniony negatywnie
883
80 000 zł
Oceniony negatywnie
889
290 000 zł
Oceniony negatywnie
891
283 500 zł
Dopuszczony do głosowania
1593
14 000 zł
Oceniony negatywnie
1595
51 800 zł
Dopuszczony do głosowania
1602
60 000 zł
Dopuszczony do głosowania
1610
310 000 zł
Dopuszczony do głosowania
1615
98 500 zł
Oceniony negatywnie
1649
57 000 zł
Oceniony negatywnie
1685
60 000 zł
Oceniony negatywnie
1697
34 250 zł
Dopuszczony do głosowania
1710
30 000 zł
Oceniony negatywnie
1717
35 000 zł
Oceniony negatywnie
1750
34 870 zł
Oceniony negatywnie

Archiwalne pomysły

Edycja na rok 2018

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
2070
286 100 zł
Niewybrany w głosowaniu
2167
260 000 zł
Oceniony negatywnie