Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Pomysły autora Anna Drewniak

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
880
114 000 zł
Dopuszczony do głosowania
882
196 000 zł
Oceniony negatywnie
886
40 702 zł
Dopuszczony do głosowania
890
80 000 zł
Oceniony negatywnie

Archiwalne pomysły

Edycja na rok 2020

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
762
40 702 zł
Niewybrany w głosowaniu
742
128 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
741
39 600 zł
Niewybrany w głosowaniu
740
118 880 zł
Niewybrany w głosowaniu
738
105 000 zł
Niewybrany w głosowaniu

Edycja na rok 2019

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
79
6 016 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
399
8 980 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
91
85 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
90
3 600 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
82
39 600 zł
Niewybrany w głosowaniu
81
118 880 zł
Niewybrany w głosowaniu

Edycja na rok 2018

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
1277
29 700 zł
Oceniony negatywnie
2463
88 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
2486
118 880 zł
Niewybrany w głosowaniu
2519
39 600 zł
Oceniony negatywnie