Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-05-30 13:51:30
Powrót do projektu
ZAKUP KSIĄŻEK DLA WYPOŻYCZALNI NR

Zakup książek dla Wypożyczalni nr. 47

status: Oczekuje na zatwierdzenieZgłoszony


Zakup nowości wydawniczych do Filii Biblioteki Publicznej Mm. STst. Warszawy Dzielnicy Wawer.

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Ul. Izbicka 7

Istotne informacje o lokalizacji

Filia Biblioteki Publicznej M. St. Warszawy Dzielnicy Wawer


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zakup nowości wydawniczych dla filii Biblioteki Publicznej przyczyni się do upowszechnienia czytelnictwa. Z wypożyczalni, czynnej od poniedziałku do piątku mogą również korzystać wszyscy mieszkańcy Wawra.


Pełny opis projektu

Zakup nowych książek pozwoli na powiększenie księgozbioru. Dostęp do nowości wydawniczych przyczyni się do poszerzenia grona czytelników i do większego upowszechnienia czytelnictwa. Zakup nowości w kolejnym roku spowoduje kompletność księgozbioru.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zakłada się, że średnia cena książki to 40 zł.

Zakup 120 szt. * 40 zł.= 4800zł.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

120 szt. * 40 zł. = 4800 zł. średnia cena książki 40 zł.


Całkowity koszt projektu: 4 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki