Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2017-04-13 15:51:13
Powrót do projektu

Poidełka wody pitnej w Śródmieściu Południowym

status: Zgłoszony


Projekt proponuje postawienie poidełek wody pitnej w postaci kamiennej lub metalowej wieży lub słupa z czterema uruchamianymi przyciskiem kranikami – kranikiem do picia dla dorosłych, kranikiem do picia dla dzieci, kranikiem do napełniania butelek i mycia rąk oraz kranikiem i misą dla psów (i ptaków)wg wybranego w drodze konkursu wzoru poidełka dla Warszawy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0034346580505
szerokość geograficzna: 52.2360596716865

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Proponujemy trzy lokalizacje:

1) Na chodniku po wschodniej stronie placu Konstytucji,

2) Na placu Politechniki przed budynkiem Politechniki,

3) Na skraju Pola Mokotowskiego koło Pomnika Jazdy Polskiej.

Istotne informacje o lokalizacji

Proponujemy poniższe lokalizacje, ale dokładna lokalizacja będzie zależna od sugestii MPWiK. Poidełka powinny być przy działających hydrantach, by obniżyć koszty realizacji.1) Na chodniku po wschodniej stronie placu Konstytucji - w tym miejscu w miesiącach letnich wtorki i czwartki odbywa się Targ Śródmiejski. Poidełko tam umieszczone służyłoby klientom targu, a także pasażerom oczekującym na autobusy w tym ruchliwym punkcie przesiadkowym.2) Na placu Politechniki przed budynkiem Politechniki - poidełko w tym miejscu służyłoby przede wszystkim studentom Politechniki i okolicznym mieszkańcom wypoczywającym na skwerze na środku placu Politechniki.3) Na skraju Pola Mokotowskiego koło Pomnika Jazdy Polskiej - to lokalizacja przewidziana z myślą o mieszkańcach wypoczywających i uprawiających sporty na Polu Mokotowskim oraz pasażerach oczekujących na autobusy jadące w kierunku Mostu Łazienkowskiego.Proponowane lokalizacje poidełek uzupełniają sieć lokalizacji wybraną w zwycięskim projekcie "Pij, Warszawo" przewidzianym do realizacji w roku 2017.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośliwszyscy
  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z efektu realizacji projektu mieszkańcy będą mogli korzystać w ciepłych miesiącach roku, od kwietnia do końca października. Nie będzie żadnych dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z kranów.


Pełny opis projektuprojektu

Założeniem jest kontynuacja projektu z poprzedniej edycji BP pn. Pij Warszawo!, gdzie zakładano montaż poidełek w Dzielnicy Śródmieście wykonanych wg opracowanego w drodze konkursu wzoru poidełka dedykowanego przestrzeni miasta (z montażem na istniejących hydrantach), zakłada się, że realizacja kolejnych projektów w tym zakresie będzie wykorzystywała opracowany już i uzgodniony jeden wzór poidełka, bez konieczności wykonywania przyłączy. Natomiast wskazane lokalizacje z uwagi na usytuowanie mogą nie spełnić założeń montażu na istniejących hydrantach, stąd też uwzględniono dodatkowo wykonanie dokumentacji projektowanej dla budowy przyłączy wodociągowych oraz odpływów do studni chłonnej. Dodatkowo uwzględniono etap zgłoszenia montażu pijek jako elementów małej architektury.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zainstalowanie poidełek przyniesie wiele korzyści:

- Kraniki z wodą pitną pozwolą dorosłym i dzieciom zaspokoić pragnienie w upalne dni.

- Kraniki do mycia rąk pozwolą dzieciom i dorosłym umyć ręce przed posiłkiem na świeżym powietrzu, umyć owoce i warzywa, które chcieliby zjeść w parku, przepłukać ręce po zabawie w piaskownicy albo po zajęciach sportowych.

- Kraniki do napełnienia butelek mają duże znaczenie ekologiczne i wychowawcze, ograniczą wytwarzanie plastikowych śmieci.

- Misy dla psów bardzo się przydają w upalne dni, z takich mis będą mogły korzystać również ptaki.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychPrzygotowanie projektu (projekt + zakup i montaż poidełek): 7000 zł x 3 poidełka = 21000 zł Budowa przyłącza wodociągowego: 12000 zł x 3 = 36000

1 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłączy sanitarnych wraz z montażem pijki 3 kpl - 5 535,00 zł

2 mapa do celów projektowych 3 szt. - 1 845,00 zł

3 budowa przyłączy sanitarnych (założono do 20 mb długości przyłącza wodociągowego wraz z wykonaniem studni chłonnej); roboty ziemne, materiał, dok. powykonawcza, badanie wody, odtworzenie terenu 60 mb - 36 900,00 zł

4 zakup i montaż poidełka wg ujednoliconego wzoru 3 szt. - 47 970,00 złSuma: 92 250,00


Całkowity koszt projektu: 57 00092 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty zużycia wody I odprowadzania ścieków przy założeniu zużycia wody w ilości 1m3 dziennie przez 214 dni w roku (kwiecień-październik)

Koszt zużycia wody wg stawek MPWiK – 3,54 PLN/m3 x 214m3 = 758,00 PLN

Koszt kanalizacji wg stawek MPWiK: 6,93 x 214 m3 = 1483,00

Koszt utrzymania poidełek zgodnie zasadami higieniczno-sanitarnymi = 30 (czyszczenie raz w tygodniu) x 100 x 3 = 9000 PLN


Całkowity koszt eksploatacji: 11 241,00 zł

Załączniki

  • Poidełko1.jpg
  • Poidełko2.jpg
  • Poidełko3.jpg