Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 17:29:23
Powrót do projektu

Poidełka wody pitnej na bulwarach nadwiślańskich

status: Zgłoszony


Projekt proponuje postawienie poidełek wody pitnej w postaci kamiennej lub metalowej wieży lub słupa z czterema uruchamianymi przyciskiem kranikami – kranikiem do picia dla dorosłych, kranikiem do picia dla dzieci, kranikiem do napełniania butelek i mycia rąk oraz kranikiem i misą dla psów (i ptaków).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0316997766495
szerokość geograficzna: 52.2400359255284

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Proponujemy trzy lokalizacje:

1) Przy wyjściu ze stacji metra Centrum Nauki Kopernik,

2) Przy zejściu z przystanku tramwajowego Most Poniatowskiego na bulwary nadwiślańskie,

3) Na bulwarach nadwiślańskich nieopodal mostku nad wejściem do Portu Czerniakowskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Poidełka we wszystkich zaproponowanych lokalizacjach służyły będą mieszkańcom wypoczywającym na bulwarach nadwiślańskich - zarówno pieszym, jak i rowerzystom, gdyż wszystkie poidełka znajdą się na trasie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego. Mieszkańcy uprawiający sporty i przemieszczający się na rowerach będą mogli dzięki poidełkom uzupełnić zapas wody w upalne dni. Poidełko przy wyjściu ze stacji metra Centrum Nauki Kopernik służyć będzie również osobom odwiedzającym Centrum Nauki Kopernik. Dokładna lokalizacja poidełek będzie zależna od sugestii MPWiK - poidełka powinny być przy działających hydrantach, by obniżyć koszty realizacji. Proponowane lokalizacje poidełek uzupełniają sieć lokalizacji wybraną w zwycięskim projekcie "Pij, Warszawo" przewidzianym do realizacji w roku 2018 2017 (projekt ten przewidywał tylko jedną lokalizację poidełka na Bulwarach Nadwiślańskich).


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • wszyscy mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z efektu realizacji projektu mieszkańcy będą mogli korzystać w ciepłych miesiącach roku, od kwietnia do końca października. Nie będzie żadnych dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z kranów.


Pełny opis projektu

W miejscach spacerowych w Śródmieściu brakuje punktów z bieżącą wodą pitną - kraników, z których można by w upalne dni napić się wody albo pod którymi można by umyć ręce czy owoce i warzywa, które chce się zjeść w parku na ławce. Proponowane przez nas poidełko wody pitnej powinno mieć cztery kraniki: każdy wyposażony w mechanizm pozwalający uruchomić pobór wody na kilka sekund i następnie wyłączany automatycznie, by uniknąć marnowania wody. Słupy/kamienne wieże powinny być proste, trwałe i dopasowane do estetyki dzielnicy.Proponujemy cztery kraniki:

- kranik do picia dla dorosłych,

- kranik do picia dla dzieci,

- kranik do mycia rąk i napełniania butelek (takie rozwiązanie jest bardzo ekologiczne, użytkownicy nie kupują kolejnych plastikowych butelek z wodą),

- kranik z misą, z którego mogą napić się psy (z wydłużonej misy, w której zbiera się woda, piją również ptaki).
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zainstalowanie poidełek przyniesie wiele korzyści:

- Kraniki z wodą pitną pozwolą dorosłym i dzieciom zaspokoić pragnienie w upalne dni.

- Kraniki do mycia rąk pozwolą dzieciom i dorosłym umyć ręce przed posiłkiem na świeżym powietrzu, umyć owoce i warzywa, które chcieliby zjeść w parku, przepłukać ręce po zabawie w piaskownicy albo po zajęciach sportowych.

- Kraniki do napełnienia butelek mają duże znaczenie ekologiczne i wychowawcze, ograniczą wytwarzanie plastikowych śmieci.

- Misy dla psów bardzo się przydają w upalne dni, z takich mis będą mogły korzystać również ptaki.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przygotowanie projektu (projekt + zakup i montaż poidełek): 7000 zł x 3 poidełka = 21000 zł

Budowa przyłącza wodociągowego: 12000 zł x 3 = 36000 zł


Całkowity koszt projektu: 57 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty zużycia wody I odprowadzania ścieków przy założeniu zużycia wody w ilości 1m3 dziennie przez 214 dni w roku (kwiecień-październik)

Koszt zużycia wody wg stawek MPWiK – 3,54 PLN/m3 x 214m3 = 758,00 PLN

Koszt kanalizacji wg stawek MPWiK: 6,93 x 214 m3 = 1483,00

Koszt utrzymania poidełek zgodnie zasadami higieniczno-sanitarnymi = 30 (czyszczenie raz w tygodniu) x 100 x 3 = 9000 PLN


Całkowity koszt eksploatacji: 11 241,00 zł

Załączniki

  • Poidełko1.jpg
  • Poidełko2.jpg
  • Poidełko3.jpg