Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 14:47:09
Powrót do projektu

Poidełka wody pitnej na bulwarach nadwiślańskich

status: Zgłoszony


Projekt proponuje postawienie poidełek wody pitnej wg wybranego w drodze konkursu wzoru poidełka dla Warszawy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0316997766495
szerokość geograficzna: 52.2400359255284

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Proponujemy trzy lokalizacje:

1) Przy wyjściu ze stacji metra Centrum Nauki Kopernik,

2) Przy zejściu z przystanku tramwajowego Most Poniatowskiego na bulwary nadwiślańskie,

3) Na bulwarach nadwiślańskich nieopodal mostku nad wejściem do Portu Czerniakowskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Poidełka we wszystkich zaproponowanych lokalizacjach służyły będą mieszkańcom wypoczywającym na bulwarach nadwiślańskich - zarówno pieszym, jak i rowerzystom, gdyż wszystkie poidełka znajdą się na trasie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego. Mieszkańcy uprawiający sporty i przemieszczający się na rowerach będą mogli dzięki poidełkom uzupełnić zapas wody w upalne dni. Poidełko przy wyjściu ze stacji metra Centrum Nauki Kopernik służyć będzie również osobom odwiedzającym Centrum Nauki Kopernik. Dokładna lokalizacja poidełek będzie zależna od sugestii MPWiK - poidełka powinny być przy działających hydrantach, by obniżyć koszty realizacji. Proponowane lokalizacje poidełek uzupełniają sieć lokalizacji wybraną w zwycięskim projekcie "Pij, Warszawo" przewidzianym do realizacji w roku 2017 (projekt ten przewidywał tylko jedną lokalizację poidełka na Bulwarach Nadwiślańskich).


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z efektu realizacji projektu mieszkańcy będą mogli korzystać w ciepłych miesiącach roku, od kwietnia do końca października. Nie będzie żadnych dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z kranów.


Pełny opis projektu

Założeniem jest kontynuacja projektu z poprzedniej edycji BP pn. Pij Warszawo!, gdzie zakładano montaż poidełek w Dzielnicy Śródmieście wykonanych wg opracowanego w drodze konkursu wzoru poidełka dedykowanego przestrzeni miasta (z montażem na istniejących hydrantach), zakłada się, że realizacja kolejnych projektów w tym zakresie będzie wykorzystywała opracowany już i uzgodniony jeden wzór poidełka, bez konieczności wykonywania przyłączy. Natomiast wskazane lokalizacje z uwagi na usytuowanie mogą nie spełnić założeń montażu na istniejących hydrantach, stąd też uwzględniono dodatkowo wykonanie dokumentacji projektowanej dla budowy przyłączy wodociągowych oraz odpływów do studni chłonnej. Dodatkowo uwzględniono etap zgłoszenia montażu pijek jako elementów małej architektury.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zainstalowanie poidełek przyniesie wiele korzyści:

- Kraniki z wodą pitną pozwolą dorosłym i dzieciom zaspokoić pragnienie w upalne dni.

- Kraniki do mycia rąk pozwolą dzieciom i dorosłym umyć ręce przed posiłkiem na świeżym powietrzu, umyć owoce i warzywa, które chcieliby zjeść w parku, przepłukać ręce po zabawie w piaskownicy albo po zajęciach sportowych.

- Kraniki do napełnienia butelek mają duże znaczenie ekologiczne i wychowawcze, ograniczą wytwarzanie plastikowych śmieci.

- Misy dla psów bardzo się przydają w upalne dni, z takich mis będą mogły korzystać również ptaki.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłączy sanitarnych wraz z montażem pijki 3 kpl - 5 535,00 zł

2 mapa do celów projektowych 3 szt. - 1 845,00 zł

3 budowa przyłączy sanitarnych (założono do 20 mb długości przyłącza wodociągowego wraz z wykonaniem studni chłonnej); roboty ziemne, materiał, dok. powykonawcza, badanie wody, odtworzenie terenu 60 mb - 36 900,00 zł

4 zakup i montaż poidełka wg ujednoliconego wzoru 3 szt. - 47 970,00 złSuma: 92 250,00 zł


Całkowity koszt projektu: 92 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty zużycia wody I odprowadzania ścieków przy założeniu zużycia wody w ilości 1m3 dziennie przez 214 dni w roku (kwiecień-październik)

Koszt zużycia wody wg stawek MPWiK – 3,54 PLN/m3 x 214m3 = 758,00 PLN

Koszt kanalizacji wg stawek MPWiK: 6,93 x 214 m3 = 1483,00

Koszt utrzymania poidełek zgodnie zasadami higieniczno-sanitarnymi = 30 (czyszczenie raz w tygodniu) x 100 x 3 = 9000 PLN


Całkowity koszt eksploatacji: 11 241,00 zł

Załączniki

  • Poidełko1.jpg
  • Poidełko2.jpg
  • Poidełko3.jpg