Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

aarabadzic - zmiany z 2017-02-09 09:22:09
Powrót do projektu

Kaczkomat, tablica edukacyjna „Jak mądrze dokarmiać ptaki” oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna

status: Zgłoszony


Projekt zakłada ustawienie kaczkomatu z naturalną i zbilansowaną karmą dla kaczek, tablicy edukacyjnej „Jak mądrze dokarmiać ptaki” przy stawie w Zespole zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Park Olszyna” oraz posadzenie w parku rodzimych gatunków drzew i krzewów owocowych jako naturalnych karmników dla ptaków.
Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9581786391936
szerokość geograficzna: 52.2690095920759

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Akweny w Parku Olszyna, ul. Broniewskiego / Armii Krajowej / Duracza / Gąbińska.

Istotne informacje o lokalizacji

Staw przy kanale Rudawka (tablica, kaczkomat) w Parku Olszyna, tak, aby ptaki nie musiały oddalać się od wody.

Drzewa i krzewy – w miarę dostępności przestrzeni, w oddaleniu od ulic.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • ptaki

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt spełnia kryteria ogólnodostępności. Jest adresowany do wszystkich mieszkańców odwiedzających Park Olszyna, ze szczególnym uwzględnieniem osób dokarmiających ptaki. Będzie łatwo dostępny osobom niepełnosprawnym i małym dzieciom. Niewygórowana opłata za granulat będzie z pewnością niższa niż kwoty wydawane przez mieszkańców na kajzerki i pozwoli na uzupełnianie zapasów w automacie. Kaczkomat będzie funkcjonował w miesiącach zimowych. Porcje karmy będą miały limit dzienny, dostosowany do populacji kaczek żyjących w Parku Olszyna. Karmienie ptaków nadal może być Twoim codziennym rytuałem, ale odtąd będzie mądre i naprawdę pożyteczne!


Pełny opis projektu

Przedmiotem projektu jest tzw. kaczkomat – dystrybutor zdrowej karmy dla kaczek spełniającej wymogi żywieniowe tych ptaków. Porcja karmy będzie wydawana po wrzuceniu monety o nominale 1 zł. Na automacie będzie umieszczona informacja o preferencjach pokarmowych kaczek, o szkodliwości "ludzkiego" jedzenia oraz o zagrożeniach związanych z dokarmianiem przed nastaniem mrozów. Ze względu na biologię kaczek, dokarmianie powinno się odbywać wyłącznie w okresie zimowym, w ujemnych temperaturach, po pojawieniu się na stawie pokrywy lodowej. W pozostałych miesiącach roku kaczkomat będzie pełnił funkcję edukacyjną. Tekst będzie przygotowany w konsultacji z organizacją pozarządową zajmującą się ochroną ptaków. Projekt zakłada również ustawienie tablicy edukacyjnej poświęconej zasadom prawidłowego dokarmiania ptaków, opracowanej przez tę organizację. Takie tablice stoją już w parkach Warszawy, np. w Parku Skaryszewskim, Ogrodzie Saskim, na Polu Mokotowskim; w Parku Szczęśliwickim znajdą się kaczkomaty sfinansowane z budżetu obywatelskiego. Inicjatywa ma na celu uświadomienie mieszkańcom zagrożeń związanych z niewłaściwym dokarmianiem ptaków, a także informowanie o preferencjach żywieniowych określonych gatunków.

Projektowane drzewa i krzewy owocowe rodzimych gatunków będą naturalnym źródłem pożywienia dla wielu gatunków ptaków o każdej porze roku. Na obecności roślin kwitnących skorzystają też owady zapylające. Dla bezpieczeństwa zwierząt będą posadzone w oddaleniu od ulic.

Cele projektu korespondują z działaniami Urzędu Dzielnicy Bielany (np. plakaty dotyczące dokarmiania ptaków) i stanowią ich uzupełnienie. Szczególne znaczenie ma lokalizacja kaczkomatu i tablicy w miejscu, gdzie populacja kaczek krzyżówek jest niezwykle liczna (widywane są stada liczące nawet kilkaset osobników). Dodatkowym atutem będzie zmniejszenie zanieczyszczeń stawu i trawników resztkami psującego się jedzenia oraz ograniczy ich zasięg terytorialny. Mniej jedzenia dostaną gnieżdżące się tu szczury!


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Popularną formą spędzania czasu mieszkańców odpoczywających w Parku Olszyna jest dokarmianie ptactwa. Ptaki dostają szkodliwe dla nich pieczywo, niedojedzone resztki, niejednokrotnie zepsute. Są niepotrzebnie dokarmiane w ciepłych miesiącach roku. Błędy w żywieniu prowadzą do wielu poważnych chorób, a dokarmianie przed rozpoczęciem zimy do zaniechania migracji. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców, którzy chcą pomóc ptakom, a nieświadomie im szkodzą. Wpisuje się on w szerszy program edukacyjny uwrażliwiający mieszkańców na przyrodę i jej znaczenie. W innych parkach Warszawy podobne inicjatywy zostały dobrze przyjęte przez lokalne społeczności i spełniają swoje zadanie, służąc w równym stopniu potrzebom ludzi i ptaków.
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- koszt tablicy edukacyjnej – 2000,00 PLN

- koszt kaczkomatu (zakup, montaż, obsługa, karma) – 15 000,00 PLN

- posadzenie 5 krzewów owocowych (rodzimych, np. dzika róża, berberys, dereń jadalny) wraz z roczną pielęgnacją – 500,00 PLN

- posadzenie 5 drzew owocowych (rodzimych, np. jarząb zwyczajny, głóg, dzika jabłoń, śliwa tarnina) wraz z 3-letnią pielęgnacją – 6 000,00 PLN

Koszt prac związanych z montażem i utrzymaniem kaczkomatu oszacowano na podstawie informacji zawartych w zwycięskim i zweryfikowanym pozytywnie projekcie budżetu obywatelskiego na 2017 r. w Parku Szczęśliwickim (projekt nr 1533).

Ponieważ głóg, jarzębina i dzika róża są owocami chętnie wykorzystywanymi przez ludzi, w oznakowaniu graficznym zrealizowanego projektu warto uwzględnić informację o przeznaczeniu drzew.


Całkowity koszt projektu: 25 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Kaczkomat wymaga regularnej obsługi w okresie zimowym (uzupełnianie karmy, drobne prace konserwacyjne). Warto rozważyć prowadzenie monitoringu, ze względu na możliwe akty wandalizmu. Posadzone drzewa i krzewy owocowe wymagają pielęgnacji, co zostało uwzględnione w wyszczególnieniu składowych kosztorysu. Tablica nie wymaga nakładów finansowych, o ile nie zostanie celowo zniszczona.

Roczna eksploatacja kaczkomatu - 8 500,00 PLN

Roczna pielęgnacja drzew i krzewów - 2 500,00 PLN


Całkowity koszt eksploatacji: 11 000,00 zł

Załączniki