Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 20:37:20
Powrót do projektu

Kaczkomaty, tablica edukacyjna „Jak mądrze dokarmiać ptaki” oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna

status: Zgłoszony


Projekt zakłada ustawienie dwóch kaczkomatów z naturalną i zbilansowaną karmą dla kaczek, tablicy edukacyjnej „Jak mądrze dokarmiać ptaki” przy stawie w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Park Olszyna” oraz posadzenie w parku rodzimych gatunków drzew (owocowych, iglastych, liściastych) i krzewów owocowych.
Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9581786391936
szerokość geograficzna: 52.2690095920759

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Akweny w Parku Olszyna, ul. Broniewskiego / Armii Krajowej / Duracza / Gąbińska.

Istotne informacje o lokalizacji

Staw przy kanale Rudawka (tablica, kaczkomaty) w Parku Olszyna, tak, aby ptaki nie musiały oddalać się od wody.

Drzewa i krzewy – w miarę dostępności przestrzeni, w oddaleniu od ulic, na terenie Parku Olszyna oraz ewentualnie w innych parkach Słodowca.


Klasyfikacja projektu

 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • ptaki

Potencjalni odbiorcy projektu

 • seniorzy
 • rodziny z dziećmi
 • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt spełnia kryteria ogólnodostępności. Jest adresowany do wszystkich mieszkańców odwiedzających Park Olszyna, ze szczególnym uwzględnieniem osób dokarmiających ptaki. Będzie łatwo dostępny dla osób niepełnosprawnych i małych dzieci. Kaczkomaty będą funkcjonowały w miesiącach zimowych. Porcje karmy będą miały limit dzienny, dostosowany do populacji kaczek żyjących w Parku Olszyna. Karmienie ptaków nadal może być Twoim codziennym rytuałem, ale odtąd będzie mądre i naprawdę pożyteczne!
Pełny opis projektu

Przedmiotem projektu są tzw. kaczkomaty – dystrybutor dystrybutory zdrowej karmy dla kaczek, spełniającej wymogi żywieniowe tych ptaków. Porcja karmy będzie wydawana po wrzuceniu monety o nominale 1 zł. Ze względu na liczebność populacji kaczek proponuję postawić więcej niż jeden automatdwa automaty. Będzie na nich umieszczona informacja o preferencjach pokarmowych kaczek, o szkodliwości "ludzkiego" jedzenia oraz o zagrożeniach związanych z dokarmianiem przed nastaniem mrozów. Ze względu na biologię kaczekptaków, dokarmianie powinno się odbywać wyłącznie w okresie zimowym, w ujemnych temperaturach, po pojawieniu się na stawie pokrywy lodowej. W pozostałych miesiącach roku kaczkomaty będą pełniły funkcję edukacyjną. Tekst będzie przygotowany w konsultacji z organizacją pozarządową zajmującą się ochroną ptaków.

Niewygórowana opłata za granulat będzie z pewnością niższa niż kwoty wydawane przez mieszkańców na kajzerki i pozwoli na uzupełnianie zapasów w automacie.Projekt zakłada również ustawienie tablicy edukacyjnej poświęconej zasadom prawidłowego dokarmiania ptaków, opracowanej przez tę organizację. Takie tablice stoją już w parkach Warszawy (np. Park Skaryszewski). Inicjatywa ma na celu uświadomienie mieszkańcom zagrożeń związanych z niewłaściwym dokarmianiem ptaków, a także informowanie o preferencjach żywieniowych określonych gatunków.Projektowane drzewa i krzewy rodzimych gatunków będą naturalnym źródłem pożywienia i miejscem bytowania dla wielu gatunków ptaków o każdej porze roku. Na obecności roślin kwitnących skorzystają też owady zapylające. Dla bezpieczeństwa zwierząt będą posadzone w oddaleniu od ulic.

Cele projektu korespondują z działaniami Urzędu Dzielnicy Bielany (np. plakaty dotyczące dokarmiania ptaków) i stanowią ich uzupełnienie.

Szczególne znaczenie ma lokalizacja kaczkomatów i tablicy w miejscu, gdzie populacja kaczek krzyżówek jest niezwykle liczna (widywane są stada liczące nawet kilkaset osobników). Dodatkowym atutem będzie zmniejszenie zanieczyszczeń stawu i trawników resztkami psującego się jedzenia oraz ograniczy ich zasięg terytorialny. Mniej jedzenia dostaną gnieżdżące się tu szczury!

Karmienie ptaków nadal może być Twoim codziennym rytuałem, ale odtąd będzie mądre i naprawdę pożyteczne!

http://www.ekologia.pl/ciekawostki/czym-dokarmiac-ptaki-na-pewno-nie-chlebem,20258,1.html


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Popularną formą spędzania czasu mieszkańców odpoczywających w Parku Olszyna jest dokarmianie ptactwa. Ptaki dostają szkodliwe dla nich pieczywo, niedojedzone resztki, często zepsute. Są niepotrzebnie dokarmiane w ciepłych miesiącach roku. Błędy w żywieniu prowadzą do wielu poważnych chorób, a dokarmianie przed rozpoczęciem zimy do zaniechania migracji. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców, którzy chcą pomóc ptakom, a nieświadomie im szkodzą. Wpisuje się on w szerszy program edukacyjny uwrażliwiający mieszkańców na przyrodę i jej znaczenie. W innych parkach Warszawy podobne inicjatywy zostały dobrze przyjęte przez lokalne społeczności i spełniają swoje zadanie, służąc w równym stopniu potrzebom ludzi i ptaków.
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- koszt tablicy edukacyjnej – 2000,00 PLN

- koszt kaczkomatów (zakup, montaż, obsługa, karma) – 1000030000,00 PLN. W przypadku dzierżawy koszt będzie niższy.

- posadzenie 5 krzewów owocowych (rodzimych, np. dzika róża, berberys, dereń jadalny) wraz z roczną pielęgnacją – 500,00 PLN

- posadzenie 5 drzew owocowych (rodzimych, np. jarząb zwyczajny, głóg, dzika jabłoń, śliwa tarnina) wraz z 3-letnią pielęgnacją – 6 000,00 PLN

- posadzenie 5 drzew iglastych (modrzew europejski, świerk pospolity, sosna zwyczajna) - 6000 PLN

- posadzenie 5 drzew liściastych (brzoza, lipa, dąb ) - 6000 PLNPonieważ głóg, jarzębina i dzika róża są owocami chętnie wykorzystywanymi przez ludzi, w oznakowaniu graficznym zrealizowanego projektu warto uwzględnić informację o przeznaczeniu drzew.


Całkowity koszt projektu: 30 50 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Kaczkomaty wymagają regularnej obsługi w okresie zimowym (uzupełnianie karmy, drobne prace konserwacyjne). Warto rozważyć prowadzenie monitoringu, ze względu na możliwe akty wandalizmu. Posadzone drzewa i krzewy wymagają pielęgnacji, co zostało uwzględnione w wyszczególnieniu składowych kosztorysu. Tablica nie wymaga nakładów finansowych, o ile nie zostanie celowo zniszczona.

Roczna eksploatacja kaczkomatów - 5 17 000,00 PLN

Roczna pielęgnacja drzew i krzewów - 7 700,00 PLNKoszt kaczkomatów i ich eksploatacji oszacowano w oparciu o zwycięski projekt 1533 - Kaczkomaty w Parku Szczęśliwickim.


Całkowity koszt eksploatacji: 12 24 700,00 zł

Załączniki

 • kaczkomat.jpg
 • głóg.jpg
 • kaczki w Parku Olszyna.jpg
 • kwiczoł.jpg
 • tablica.jpg