Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-04-25 10:12:25
Powrót do projektu

SIŁOWNIA TYPU WORKOUT PRZY SP 154 W WARSZAWIE

status: Trwa ocenaZgłoszony


Budowa siłowni typu workout na miejscu placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 154 w Warszawie. Obiekt wykorzystywany będzie przez młodzież i dorosłych do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz na zajęciach wf, gdzie pod okiem nauczycieli będzie można wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe. Realizacja projektu wpisuje się w nową reformę edukacji.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.945338010788
szerokość geograficzna: 52.3381251720547

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul. Leśnej Polanki 63/65

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

zasady Zasady korzystania z siłownik siłowni workout określone będą w stosownym regulaminie, tożsamym dla innych regulaminów obiektów sportowych w SP 154, w którym szczegółowo zostaną określone terminy korzystania z siłowni przez ogół mieszkańców z liczbą godzin nie mniejszą niż 30 h tygodniowo.

• Siłownia wykorzystywana będzie do prowadzania zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP 154, spędzania czasu na przerwach, po lekcjach i przed lekcjami, a także w weekendy - będzie udostępniona wszystkim mieszkańcom Dzielnicy i każdy będzie mógł z niej skorzystać

• Użytkownikami obiektu są mieszkańcy Dzielnicy Białołęka (dzieci, młodzież szkolna, osoby dorosłe, w formie grup zorganizowanych i osób indywidualnych).


Pełny opis projektu

Workout to młoda, ale coraz bardziej popularna dyscyplina, polegająca na wykonywaniu ćwiczeń z wykorzystaniem własnej masy ciała, Ma ona szerokie zastosowanie jako trening siłowy w sportach walki czy atletyce.Projekt zakłada montaż serii urządzań składających się ze stalowych drążków i poręczy:

- Drabinka pozioma

- Drążki wysokie

- Poręcze równoległe

- Ławka skośna

- Kółka gimnastyczne

- Poręcze równoległe

-Tablica informacyjnaProjekt w zaproponowanej formie trafi w ramach edukacji sportowej ponad tysiąca uczniów, będzie zaczynem aktywnego wypoczynku, szczególne w kontekście reformy edukacji zakładającej kontynuację nauki w szkole podstawowej w dla młodzieży do ósmej klasy.Siłownia ma powstać w miejscu istniejącego placu zabaw. Konieczna jest jego rozbiórka.Wysokość swobodnego upadku dla zaproponowanych urządzeń wynosi od 1,2 do 1,5 m. Ze względów wykonawczych cały plac zabaw musi mieć nawierzchnię zapewniającą bezpieczeństwo upadku z wysokości nie mniejszej niż 1,5 m. Przyjęto powierzchnię placu 223 m2.Realizacja projektu obejmuje wykonanie prac przygotowawczych: formalnych tj. stworzenie dokumentacji projektowej, zgodnej z obowiązującym prawem oraz technicznych tj. prac ziemnych mających na celu dostosowanie obecnej nawierzchni do montażu urządzeń. Przyjmując powyższe rozwiązania projektowe zwrócono uwagę na takie elementy jak trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, a także zerowe koszty eksploatacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

• inwestycja przyczyni się do zwiększenia i uatrakcyjnienia możliwości spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań sportem. Przełoży się to na poprawę zdrowia, ułatwi walkę z nadwagą i otyłością u dzieci. Ułatwi nauczycielom pracę i promowanie aktywnego stylu życia w praktyce, zamiast teorii.

• biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców oraz dalsze rozbudowywanie się dzielnicy brak infrastruktury sportowej staje się coraz bardziej odczuwalnym problemem, intensyfikuje wyrażanie opinii uczniów, że nie mają miejsca do uprawiania sportów, że zajęcia wf są mało atrakcyjne, a nawet poczucie dyskryminacji w stosunku do uczniów innych białołęckich szkół – realizacja tego ma na celu zmianę takiego nastawienia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Rozbiórka istniejącego placu zabaw: 1 500,00 zł

Urządzenia siłowni: 16 553 zł

Transport urządzeń 1 300 zł

Montaż urządzeń (ok. 50% ceny urządzeń) 8 277 zł

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku 8 360 zł

Inne koszty (korytowanie istniejącej nawierzchni, wywóz ziemi z wykopów, itp.) 6 800 zł

Wykonanie projektu 3 500 zł

Nadzór inwestorski 1 600 zł

Tabliczka informacyjna 40


Całkowity koszt projektu: 47 930,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Uzupełnianie piasku, drobna zabiegi konserwacyjne, przeglądy okresowe, itp.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki