Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-01 08:53:01
Powrót do projektu

Zakup nowości książkowych do Wypożyczalni nr 40 i Biblioteki dla Dzieci nr 47

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu uzupełnienie księgozbioru o nowości wydawnicze.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

ul. Paca 46 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Księgozbiór biblioteki dostępny jest dla wszystkich mieszkańców Warszawy w dni powszednie w godz. 10-19.


Pełny opis projektu

Projekt jest kontynuacją projektów finansowanych z budżetu partycypacyjnego w latach poprzednich

Tegoroczny projekt również zakłada zakup nowości książkowych. O wyborze będą współdecydować czytelnicy, którzy będą mogli zgłaszać swoje propozycje zakupu książek na liście udostępnionej w bibliotece.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Corocznie w Polsce wydawanych jest kilkanaście tysięcy tytułów (wg danych Instytutu Książki -18 870 w 2014r.). Budżetowe środki nie pozwalają na zakup choćby najbardziej popularnych i porządanych przez czytelników pozycji. Dofinansowanie ze środków budżetu partycypacyjnego w znaczący sposób poprawi tę sytuację. Dotychczas ze środków budżetu partycypacyjnego zakupiono 913 pozycji.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kwota przeznaczona na zakup książek to 12 16 000 zł (dwanaście tysięcy złotych).


Całkowity koszt projektu: 12 16 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • SKMBT_C22017011714100.pdf