Koordynator w Dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-04-11 13:53:11
Powrót do projektu

Siłownia plenerowa przy szkole nr 138

status: Oceniony negatywnieZgłoszony


PROJEKT ZAKŁADA ZAKUP 6 URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO SIŁOWNI NA POWIETRZU. PROPONOWANE URZĄDZENIA DAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z NICH OSOBOM O RÓŻNEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ I SILE. OPRÓCZ ASPEKTÓW SPORTOWO REKREACYJNYCH SPEŁNIA FUNKCJĘ SPOŁECZNĄ - INTEGRUJĄC MIESZKAŃCÓW PODCZAS WSPÓLNYCH ĆWICZEŃ ORAZ POKAZUJĄ NOWY MODEL SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU NA POWIETRZU

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Pożaryskiego 2

Istotne informacje o lokalizacji

Siłownia ogólnodostępna będzie znajdowała się na terenie szkoły publicznej o charakterze integracyjnym w otoczeniu starodrzewu.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

GODZINY OTWARCIA SIŁOWNI ZGODNIE Z OTWARCIEM TERENU S.P. nr 138 DLA MIESZKAŃCÓW.W DNI POWSZEDNIE OD 16.00-22.00 ,SOBOTA 8.00-22.00,NIEDZIELA 8.00-22.00. W CZASIE FERII LETNICH CODZIENNIE OD 8.00-22.00.KORZYSTANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, INDYWIDUALNIE LUB GRUPOWO.


Pełny opis projektu

SIŁOWNIA NA POWIETRZU WPISUJE SIĘ W INFRASTRUKTURĘ SPORTOWO-REKREACYJNĄ PRZEZNACZONĄ DLA MIESZKAŃCÓW (boisko ogólnodostępne) ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE OGRODZONYM, CO ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTAJĄCYM.SKŁADA SIĘ Z 6 URZĄDZEŃ .PRZY KAŻDYM Z NICH ZNAJDUJE SIĘ TABLICA INFORMACYJNA ZE SPOSOBEM KORZYSTANIA.W SKŁAD SIŁOWNI PROPONUJĘ NASTĘPUJĄCE URZĄDZENIA:

1.WIOŚLARZ-ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE,TRENING WZMACNIAJĄCY,

2.ORBITEK-DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI NÓG,POŚLADKÓW,GRZBIETU,

3.NARCIARZ--MIĘŚNIE NÓG,

4.BIEGACZ--MIĘŚNIE NÓG,POPRAWA KRĄŻENIA,

5.JEŹDZIEC-MIĘŚNIE NÓG,RĄK,BRZUCHA,

6.WAHADŁO PODWÓJNE- ĆWICZENIE MIĘŚNI PASA,POPRAWA GIBKOŚCI,WYCISKANIE-ĆWICZENIA KLATKI PIERSIOWEJ.

URZĄDZENIA METALOWE ZAMONTOWANE NA PODŁOŻU ZIEMNYM.URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄ WYMOGI NORM DLA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH. OPRÓCZ PROMOCJI ZDROWEGO I AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA, POWSTANIE SIŁOWNI PRZYCZYNI SIĘ DO TEGO, ZE RÓWNIEŻ MIESZKAŃCY LICZNIE KORZYSTAJĄCY Z BOISKA ZYSKAJĄ DODATKOWE MIEJSCE NA POPRAWE SWOJEJ KONDYCJI RUCHOWEJ

SIŁOWNIA NA POWIETRZU WPISUJE SIĘ W INFRASTRUKTURĘ SPORTOWO-REKREACYJNĄ PRZEZNACZONĄ DLA MIESZKAŃCÓW (boisko ogólnodostępne) ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE OGRODZONYM, CO ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTAJĄCYM.SKŁADA SIĘ Z 6 URZĄDZEŃ .PRZY KAŻDYM Z NICH ZNAJDUJE SIĘ TABLICA INFORMACYJNA ZE SPOSOBEM KORZYSTANIA.W SKŁAD SIŁOWNI PROPONUJĘ NASTĘPUJĄCE URZĄDZENIA:

1.WIOŚLARZ-ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE,TRENING WZMACNIAJĄCY,

2.ORBITEK-DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI NÓG,POŚLADKÓW,GRZBIETU,

3.NARCIARZ--MIĘŚNIE NÓG,

4.BIEGACZ--MIĘŚNIE NÓG,POPRAWA KRĄŻENIA,

5.JEŹDZIEC-MIĘŚNIE NÓG,RĄK,BRZUCHA,

6.WAHADŁO PODWÓJNE- ĆWICZENIE MIĘŚNI PASA,POPRAWA GIBKOŚCI,WYCISKANIE-ĆWICZENIA KLATKI PIERSIOWEJ.

URZĄDZENIA METALOWE ZAMONTOWANE NA PODŁOŻU ZIEMNYM.URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄ WYMOGI NORM DLA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH. OPRÓCZ PROMOCJI ZDROWEGO I AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA, POWSTANIE SIŁOWNI PRZYCZYNI SIĘ DO TEGO, ZE RÓWNIEŻ MIESZKAŃCY LICZNIE KORZYSTAJĄCY Z BOISKA ZYSKAJĄ DODATKOWE MIEJSCE NA POPRAWE SWOJEJ KONDYCJI RUCHOWEJ

SIŁOWNIA NA POWIETRZU WPISUJE SIĘ W INFRASTRUKTURĘ SPORTOWO-REKREACYJNĄ PRZEZNACZONĄ DLA MIESZKAŃCÓW (boisko ogólnodostępne) ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE OGRODZONYM, CO ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTAJĄCYM.SKŁADA SIĘ Z 6 URZĄDZEŃ .PRZY KAŻDYM Z NICH ZNAJDUJE SIĘ TABLICA INFORMACYJNA ZE SPOSOBEM KORZYSTANIA.W SKŁAD SIŁOWNI PROPONUJĘ NASTĘPUJĄCE URZĄDZENIA:

1.WIOŚLARZ-ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE,TRENING WZMACNIAJĄCY,

2.ORBITEK-DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI NÓG,POŚLADKÓW,GRZBIETU,

3.NARCIARZ--MIĘŚNIE NÓG,

4.BIEGACZ--MIĘŚNIE NÓG,POPRAWA KRĄŻENIA,

5.JEŹDZIEC-MIĘŚNIE NÓG,RĄK,BRZUCHA,

6.WAHADŁO PODWÓJNE- ĆWICZENIE MIĘŚNI PASA,POPRAWA GIBKOŚCI,WYCISKANIE-ĆWICZENIA KLATKI PIERSIOWEJ.

URZĄDZENIA METALOWE ZAMONTOWANE NA PODŁOŻU ZIEMNYM.URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄ WYMOGI NORM DLA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH. OPRÓCZ PROMOCJI ZDROWEGO I AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA, POWSTANIE SIŁOWNI PRZYCZYNI SIĘ DO TEGO, ZE RÓWNIEŻ MIESZKAŃCY LICZNIE KORZYSTAJĄCY Z BOISKA ZYSKAJĄ DODATKOWE MIEJSCE NA POPRAWE SWOJEJ KONDYCJI RUCHOWEJ


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Siłownia uzupełni boisko ogólnodostępne. Projekt ma charakter

inwestycyjny i może służyć mieszkańcom przez wiele lat


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

URZĄDZENIA DO ZAMONTOWANIA:

ORBITEK ,WIOŚLARZ ,BIEGACZ JEŹDZIEC ,WAHADŁO PODWÓJNE ,WYCISKANIE -2400030000

2 KOSZE NA SMIECI 1600

KOSZT ZATRUDNIENIA DODATKOWEGO DOZORU 18000
Całkowity koszt projektu: 43 49 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach


Całkowity koszt eksploatacji: 400,00 zł

Załączniki