Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 19:02:23
Powrót do projektu

Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy

status: Zgłoszony


Budowa przyrodniczej ścieżki edukacyjnej dla mieszkańców dzielnicy Wawer.

Wzbogacenie dzielnicy o przyrodniczą ścieżkę edukacyjną z ciekawymi tablicami, grami, zabawami sensorycznymi i zróżnicowanymi roślinami. Z inwestycji będą mogli korzystać nauczyciele i uczniowie szkół, wychowankowie przedszkoli (np. w formie wycieczek edukacyjnych), mieszkańcy. W naszej dzielnicy nie ma podobnego obiektu!


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.2224531173706052224531173706
szerokość geograficzna: 52.163350380226231633503802262

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47 04-923 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Na terenie ogródka przy Szkole Podstawowej Nr 124, teren ogólnodostępny. Obok ogólnodostępnego placu zabaw, tuż przy lesie.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogródek jest dostępny dla ogółu mieszkańców:

- w tygodniu po zajęciach lekcyjnych, od godziny 16.00 do zmroku, nie dłużej niż do 20.00.

- soboty i niedziele od godziny 9.00 do zmroku, nie dłużej niż do 20.00.

Dzieci szkolne korzystają z terenu podczas trwania zajęć lekcyjnych i świetlicowych.

Można umówić grupę na wycieczkę w dogodnym terminie, w godzinach 8.00-16.00 (warto się umówić, by nie było zbyt wielu chętnych w jednym terminie).


Pełny opis projektu

W ogródku szkolnym znajduje się niezagospodarowany, ogrodzony fragment terenu o powierzchni około 700m2. Rosną tam drzewa różnych gatunków. Obecnie teren nie jest wykorzystywany, ogródek generuje tylko koszty (sprzątanie, podlewanie). Wyposażenie tego ogródka w tablice edukacyjne, gry edukacyjne, stację meteorologiczną, zegar słoneczny, ścieżkę sensoryczną- wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i dzielnicy, będzie atrakcją nie tylko dla maluchów, ale też dla uczniów starszych klas oraz mieszkańców dzielnicy Wawer. Ścieżka może być wartościowa dla dzieci wymagających rehabilitacji w ramach SI (integracji sensorycznej) - różne struktury, faktury, gry.

Jest to inwestycja unikatowa w skali dzielnicy a nawet miasta.

Projekt został skonsultowany z nauczycielami szkoły podstawowej nr 124, w szczególności z nauczycielem przyrody. Urządzenia zostały dobrane do nowej podstawy programowej nauczania przyrody w szkołach podstawowych.

Będzie to jedyne takie miejsce w dzielnicy a może nawet w Warszawie.

Koło szkoły znajduje się parking, można dojechać autokarem. Jest też blisko do przystanku autobusowego.

W załączniku do projektu można zobaczyć jak tego typu ścieżka może wyglądać.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna znacząco wzbogaci ofertę dzielnicy oraz podniesie poziom nauczania przyrody o ważne i interesujące elementy. Pozwoli zdobywać wiedzę w sposób empiryczny, co znacznie bardziej przemawia do dzieci niż suche fakty. Da szansę na organizację bardziej interesujących zajęć szkolnych, pozaszkolnych i stanie się dla uczniów oraz mieszkańców dzielnicy atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu. Ścieżka edukacyjna może stanowić cel spacerów dla rodzin z małymi dziećmi mieszkających w okolicy. Nowy ogródek z ciekawym sprzętem edukacyjnym przyczyni się do promocji aktywnego poznawania przyrody wśród społeczności.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. zagospodarowanie terenu – roboty ziemne -wymiana 5-10 cm warstwy ziemi tam, gdzie będzie to konieczne, usunięcie gruzu z powierzchni terenu, przywiezienie ziemi – stworzenie warstwy urodzajnej – około 15.000zł

2. budowa 70mb ścieżek szerokości 1,5m i ograniczenie ich plastikowymi krawężnikami, wysypanie ścieżek drobnym żwirem (średnica do 1-2cm), warstwą 5cm – 7000zł

3. posadzenie roślin wg wykazu, założenie trawnika – 6000zł

4. zegar słoneczny z wyjmowanym gnomonem, na marmurze, betonie lub stali, montowany na stałe, z montażem - 4000zł

5. stacja meteorologiczna w skrzynce z przezroczystym okienkiem, wiatromierzem, barometrem, termometrem, czujnikiem wilgotności oraz wiatru, z montażem – 3500zł

6. zestaw tablic informacyjnych z blachy ocynkowanej, w oprawie drewnianej, mocowane na stałe przy ścieżce (na sztycach, z wylewką betonową):

a. tablica-gra- 100x200cm lub większa– sprawność ornitolog – z opisem podstawowych gatunków ptaków: (śpiewające, szponiaste, łowne i leśne), na dole kostki obrotowe z przedstawicielami tych 4 kategorii. Konstrukcja prosta, z daszkiem, bez ławeczek. Cena z montażem – 5200zł

b. tablica przedstawiająca budowę warstwową lasu, wymiary 100x135, zdjęcia na blasze, oprawa drewniana, prosta, cena z montażem – 1500zł

c. tablica, wymiary 100x135 lub większa, z rodzimymi i obcymi gatunkami drzew liściastych, wskazane gatunki: brzoza, dąb, klon, buk, jesion, grab, lipa, olsza, kasztanowiec, robinia. Zdjęcia pokroju drzew, liści, owoców, kwiatów, opisy itp. – z montażem – 1500zł

d. tablica 100x135 lub większa, z rodzimymi i obcymi gatunkami drzew iglastych. Wskazane gatunki: sosny- pospolita, górska, czarna, limba, kosodrzewina, pinia, wejmutka, świerk pospolity, świerk kłujący, jodła, daglezja, choina kanadyjska. Zdjęcia pokroju drzew, szyszek, opisy- z montażem – 1500zł

e. tablica duża- z przykładami karmników dla ptaków typu ‘ptasie mieszkania’ (tablica z przymocowanymi na stałe karmnikami dla różnych gatunków ptaków, o różnych wymiarach, przekrojach otworów, z opisami przykładowych gatunków dla danego rodzaju karmnika – z montażem – 6000zł

f. tablica- gra- z zegarem fenologicznym – z uwzględnieniem wszystkich przyrodniczych pór roku – zima, przedwiośnie, pierwiośnie, wiosna właściwa, wczesne lato, pełne lato, wczesna jesień, jesień, zima. Ze zdjęciami roślin i zwierząt, przyrody, typowych dla danego okresu, w formie ruchomej układanki – z montażem – 6500zł

7. Budowa sensorycznej ścieżki zmysłów. Fragment ścieżki podzielony na części o wymiarach 1,5m i długości 1m, ograniczone krawężnikami, częściowo na podbudowie betonowej. Wydzielone części wypełniamy kolejno 1.wkopane otoczaki, 2.kora sosnowa, 3.poprzecznie ułożone, zamocowane na stałe paliki drewniane średnicy około 10-15cm, 4.szyszki, 5.ciasno ułożone pniaki drewniane, wkopane, z widocznymi słojami, różnej średnicy – 2500zł

8. Budowa placu o wymiarach około 2,5x2,5 m z wkopanymi pniakami różnych drzew, tak by można było porównać słoje, kolor drewna itp (sosna, jodła, świerk, lipa, dąb, klon, brzoza, buk, topola) -1800zł

9. Projekt wg założeń (inwentaryzacja, gospodarka drzewostanem) – 4000zł

10. Tabliczki grawerowane np. mosiężne do opisu roślin i drzew, wym. około 15x7cm, 40sztuk - 1200zł


Całkowity koszt projektu: 67 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Uzupełnianie nasadzeń, żwiru na ścieżkach, kory, pielęgnacja zieleni, konserwacja elementów drewnianych


Całkowity koszt eksploatacji: 2 500,00 zł

Załączniki

  • Wykaz roślin do projektu BP.docx
  • Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy szkic.jpg
  • Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy legenda.jpg
  • Przykładowa ścieżka edukacyjna.jpg
  • Przykład ścieżki edukacyjnej1.jpg
  • Ścieżka edukacyjna.jpg