Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2017-01-27 14:35:27
Powrót do projektu

Dobre grzyby (mikoryza) dla drzew Pola Mokotowskiego

status: Zgłoszony


Projekt zakłada zakup i wykonanie szczepionek mikoryzowych rosnącym oraz nowo sadzonym na Polu Mokotowskim drzewom. Rozwój grzybni mikoryzowej poprawia warunki życia drzew dzięki czemu lepiej znoszą one trudne warunki życia w miastach.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.00015163421631
szerokość geograficzna: 52.210772913935934

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Pole Mokotowskie

Istotne informacje o lokalizacji

Pole Mokotowskie


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw drzew w lepszej kondycji będą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Mikoryza to zjawisko, polegające na współżyciu korzeni lub nasion roślin naczyniowych z grzybami. Symbioza mikorytyczna umożliwia grzybom, będącym organizmami heterotroficznymi, zaopatrzenie w związki organiczne, wytwarzane przez rośliny w procesie fotosyntezy. W zamian rośliny zaopatrywane są przez strzępki grzyba w związki mineralne, głównie fosforowe i azotowe, chociaż potwierdzono również poprawę zaopatrzenia roślin w mikroelementy takie jak cynk i miedź. Grzyby mikorytyczne wytwarzają także hormony roślinne: auksyny, gibereliny i cytokininy, które po wniknięciu do organizmu rośliny regulują jego wzrost i rozwój. Inne substancje o charakterze antybiotyków wydzielane są przez grzyby do gleby zmniejszając prawdopodobieństwo zakażenia rośliny patogenami obecnymi w podłożu. Wydzielane związki nie chronią rośliny jedynie przed wirusami i nicieniami. Stwierdza się również wzrost odporności roślin mikorytycznych na warunki stresowe. Podwyższona odporność dotyczy skrajnych temperatur, obecności substancji toksycznych w środowisko oraz niekorzystnego pH.Projekt zakłada zakup i wykonanie szczepionek mikoryzowych rosnącym oraz nowo sadzonym na Pradze drzewom. Rozwój grzybni mikoryzowej poprawia warunki życia drzew dzięki czemu lepiej znoszą one trudne warunki życia w miastach. Aby szczepienie mikoryzowe było skuteczne należy wcześniej przeprowadzić odpowiednie działania poprawiające strukturę podłoża (m.in. mulczowanie) oraz właściwie odżywić glebę (m.in. kwasy huminowe, obornik granulowany). Przy sprzyjających warunkach jednorazowe szczepienie powinno wystarczyć na cały okres życia drzewa (tj. nawet kilkaset lat).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Drzewa w mieście są narażone na szereg szkodliwych czynników w dodatku często są pozbawione składników dostępnych w ich naturalnych miejscach występowania. Szczepionki mikoryzowe zwiększą żywotność drzew w mieście.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Akcja edukacyjno-informacyjna - 1000,00 zł

Przygotowanie podłoża - 2000,00 zł

Zakup szczepionek i ich aplikacja 7000,00 zł (ilość zakupionych szczepionek będzie zależała od ich ceny uzyskanej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie).


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki