Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 15:25:21
Powrót do projektu

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Smyczkowej

status: Zgłoszony


Smyczkowa jest bardzo niebezpieczna, choć lokalna ulica, gdyż wiele osób pracujących na Służewcu wykorzystuje ją do omijania korków. Co roku na Smyczkowej dochodzi do kilku groźnych wypadków. Projekt polega na wprowadzeniu strefy ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, obniżeniu krawężników na przejściu dla pieszych i zamontowaniu progów zwalniających.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.016236841678620162368416786
szerokość geograficzna: 52.171301405453591713014054536

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Smyczkowa

Istotne informacje o lokalizacji

Smyczkowa


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • studenci
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy drogi publicznej, która jest ogólnodstępna


Pełny opis projektu

Projekt polega na:

1. wprowadzeniu strefy ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę,

2. obniżeniu krawężników na przejściach dla pieszych, 3. zamontowaniu progów zwalniających.1. Strefa ograniczenia prędkości objęłaby całą ul. Smyczkową od ul. Puławskiej do ul. Modzelewskiego, czyli 600 metrów. Wymaga to wymiany znaków drogowych. Pozwoli to na usunięcie części znaków, w tym ograniczenia prędkości na ul. Szturmowej i ul. Narocz oraz oznakowania progów zwalniających.

2. Na ul. Smyczkowej są 4 przejścia dla pieszych. Korzysta z nich wielu studentów i doktorantów, wśród których są osoby niewidome i z ograniczeniami ruchowymi. Z ul. Smyczkowej korzysta też wielu rodziców z małymi dziećmi, gdyż na terenie uniwersytetu znajduje się punkt przedszkolny. Projekt przewiduje obniżenie krawężników, aby łatwiej było przekroczyć jezdnię osobom niepełnosprawnym, małym dzieciom i rodzicom z wózkami. Obniżenie krawężników planowane jest przy skrzyżowaniach z Narocz, Sulimy i przed akademikiem. (Zgodnie z informacją z urzędu dzielnicy skrzyżowanie Smyczkowej ze Szturmową ma zostać wyniesione do poziomu chodników wraz z przejściami dla pieszych.) 3. Nic tak dobrze nie działa na prędkość samochodów, jak fizyczne przeszkody. Projekt przewiduje montaż płytowych progów zwalniających na najbardziej niebezpiecznym fragmencie ulicy, czyli między zakrętem i wylotem ul. Sulimy.W załącznikach znajdują się zdjęcie lotnicze z zaznaczeniem proponowanych zmian oraz fotografia obecnego stanu przejść dla pieszych, które są trudne do pokonania dla rodziców z wózkami i osób z niepełnosprawnościami.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa na ul. Smyczkowej, gdzie co roku dochodzi do kilku groźnych wypadków samochodowych. W tym celu zostanie propozycja zawiera ograniczenie prędkości i montaż progów zwalniających. Dodatkowo w celu ułatwienia poruszania się pieszym zostaną obniżone krawężniki na przejściach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. wprowadzenie strefy ograniczenia prędkości, wymiana znaków drogowych - 1000 2000

2. obniżenie krawężników - 4500 zł

3. montaż płytowych progów zwalniających - 6000 zł 4. projekt organizacji ruchu - 2000 zł


Całkowity koszt projektu: 13 8 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Co roku na ul. Smyczkowej dochodzi średnio do 3 zdarzeń drogowych. Średnio kosztują one ok. 120 tys. zł, z czego koszty publiczne (głównie praca policji) to 10% tej sumy, czyli 12 tys. zł. Projekt spowoduje, że te koszty znikną.


Całkowity koszt eksploatacji: -12 000,00 zł

Załączniki

  • Smyczkowa - przejście z wysokimi krawężnikami.jpg
  • Smyczkowa.pdf