Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 15:23:21
Powrót do projektu

Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową

status: Zgłoszony


Prze wiele lat przed wejściem na teren Wydziału Zarządzania UW od strony ul. Szturmowej było przejście dla pieszych na progu zwalniającym. Zostało ono zlikwidowane! Teraz w przypadku każdej kolizji pieszego z samochodem na progu pieszy będzie winny wtargnięcia na jezdnię. Przywróćmy przejście i pokażmy, że Warszawa to miasto dla pieszych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0133152455091480133152455091
szerokość geograficzna: 52.170485886168251704858861683

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Szturmowa 2

Istotne informacje o lokalizacji

przed wejściem na Wydział Zarządzania UW


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • studenci
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy drogi publicznej, która jest dostępna dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt polega na przywrócenia przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową, które było na progu zwalniającym przed furtką prowadzącą do Wydziału Zarządzania UW. W tym celu konieczne jest:

- przebudowa progu zwalniającego na wyniesione przejście dla pieszych (przesunięcie o 1 metr, poszerzenie, wyrównanie do jednego poziomu)

- namalowanie zebry

- postawienie znaków drogowych

- likwidacja miejsc postojowych, które znajdują się mniej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych i zastąpienia ich trawnikami

- projekt budowlany i organizacji ruchu


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja idei miasta bezpiecznego i wygodnego pieszych. Poprzez poprawę widoczności i jednoznaczne oznakowanie projekt ograniczy szanse na kolejne potrącenia pieszych w tym miejscu. Mimo, że jezdnia jest podniesiona, to jedno takie zdarzenie miało tam miejsce w 2013 roku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

przebudowa progu zwalniającego na wyniesione przejście dla pieszych - 15000 zł

przebudowa chodnika i podwyższenie krawężników - 7000 zł

malowanie pasów - 2000 zł

zmiana znaków drogowych - 500 1600

przebudowa miejsc parkingowych na trawniki - 50 zł * 100 m2 = 5000 zł11800 zł

projekt budowlany i organizacji ruchu - 2000 zł


Całkowity koszt projektu: 9 50039 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

odnowienie oznakowania poziomego, konserwacja trawników


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • Szturmowa.JPG