Wydział Infrastruktury i Inwestycji dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2017-04-25 13:13:25
Powrót do projektu

!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Kontynuacja zwycięskiego projektu z zeszłego roku: zapewnienie BEZPIECZNEJ I ESTETYCZNEJ komunikacji dla pieszych spacerujących między nowo wybudowanymi osiedlami przy ul. Bluszczańskiej i Grupy AK Północ, a szkołami, przedszkolami i terenami rekreacyjnymi zlokalizowanymi przy trasie siekierkowskiej, ul. Siekierkowskiej i nad Wisłą.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0658764839172360658764839172
szerokość geograficzna: 52.209280109834392092801098344

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Bluszczańska

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępny chodnik, elementy architektury ulicznej


Pełny opis projektu

Projekt zakłada:

- wykonanie chodnika o 1-1,5m szerokości wzdłuż ul. Bluszczańskiej w miejscach, gdzie go nie ma i komunikacja piesza odbywa się po jezdni lub po uszkodzonym poboczu.

- wykonanie utwardzonej nawierzchni o szer. 3m na wlotach ciągów pieszo-jezdnych ul. Figowej i Daktylowej

Chodnik będzie wykonany na istniejącym, utwardzonym tłuczniem poboczu. W sytuacji braku możliwości wykonania chodnika dopuszczone są betonowe płyty, nakładka asfaltowa lub kostka bauma.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

na ul.Bluszczańskiej na odcinku około 1,5 km (!) brak jest jakiejkolwiek infrastruktury pozwalającej na bezpieczną komunikację pieszą


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

dokumentacja projektowa: 0 zł (wykorzystamy dokumentację projektowa z poprzedniej edycji)

ustawienie obrzeża 30x8cm: 120 mb x 50 zł = 6 000 zł

wykonanie chodnika: 280 m2 x 80 zł/m2 = 22 400 zł

wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi: 50 m2 x 160 zł/8m2 = 8 000 zł


Całkowity koszt projektu: 36 40048 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • bluszczanska1.PNG