Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 13:24:20
Powrót do projektu

Nasadzenia wzdłuż Jagiellońskiej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada posadzenie 25 kilkunastu drzew i kilkunastu kilkudziesięciu krzewów na trawnikach wzdłuż Jagiellońskiej wraz z rewitalizacją trawników i zabezpieczeniem przed nielegalnym parkowaniem. Projekt będzie realizowany po planowanej na 2017 rok przebudowie tego odcinka.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0204613208770750204613208771
szerokość geograficzna: 52.2683937379828

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Jagiellońska 70-78

Istotne informacje o lokalizacji

To tereny zielone wzdłuż ulicy Jagiellońskiej - od Golędzinowskiej do stacji Shell przy Jagiellońskiej 78


Klasyfikacja projektu

  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zieleń miejska jest z zasady dostępna dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada nasadzenie około 25 kilkunastu drzew odpowiednich gatunków na trawnikach wzdłuż Jagiellońskiej, a także posadzenie kilkunastu kilkudziesięciu krzewów w tych samych miejscach. W ramach projektu wykonana zostanie rewitalizacja rozjeżdżonych trawników i ich zabezpieczenie przed nielegalnym parkowaniem. Na mapce - drzewa - czerwone kropki, krzewy - niebieskie.Projekt będzie realizowany po przebudowie tego odcinka, planowanego na 2017 rok. W ramach projektu tam, gdzie pozwalają na to podziemne instalacje, zostaną posadzone drzewa odpowiednich gatunków (nie kolidujących z instalacjami), a tam, gdzie to nie jest możliwe - krzewy. Zostaną zrewitalizowane trawniki i powstaną zabezpieczenia przed rozjeżdżaniem.Szczegółowy plan nasadzeń powinien powstać po realizacji przebudowy z 2017 roku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jagiellońska to bardzo ruchliwa ulica, powodująca zanieczyszczenie powietrza i generująca hałas. Zieleń przyczyni się do zmniejszenia efektów ubocznych dużego ruchu dla pracowników okolicznych biurowców. Oddzieli budynki od hałasu i kurzu ulicy, a latem pomoże obniżać temperaturę powietrza.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

posadzenie 25 15 drzew - 25x1200 15x1200 - 30 18 000 zł

posadzenie 15 50 krzewów - 15x100 50x100 - 1500 5 000

rewitalizacja trawników - 500 m2 - 500x22 - 1100 zł

osłupkowanie - 100 zł x 100 m - 10 000


Całkowity koszt projektu: 42 60034 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki
  • drzewa1.png