Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-13 12:27:13
Powrót do projektu

Nasadzenia wzdłuż Jagiellońskiej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada posadzenie kilkunastu drzew i kilkudziesięciu krzewów na trawnikach wzdłuż Jagiellońskiej wraz z rewitalizacją trawników i zabezpieczeniem przed nielegalnym parkowaniem. Projekt będzie realizowany po planowanej na 2017 rok przebudowie tego odcinka.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0204613208771
szerokość geograficzna: 52.2683937379828

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Jagiellońska 70-78

Istotne informacje o lokalizacji

To tereny zielone wzdłuż ulicy Jagiellońskiej - od Golędzinowskiej do stacji Shell przy Jagiellońskiej 78


Klasyfikacja projektu

  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zieleń miejska jest z zasady dostępna dla wszystkich.


Pełny opis projektuProjekt zakłada nasadzenie około kilkunastu drzew odpowiednich gatunków na trawnikach wzdłuż Jagiellońskiej, a także posadzenie kilkudziesięciu krzewów w tych samych miejscach. W ramach projektu wykonana zostanie rewitalizacja rozjeżdżonych trawników i ich zabezpieczenie przed nielegalnym parkowaniem. Projekt będzie realizowany po przebudowie tego odcinka, planowanego na 2017 rok. W ramach projektu tam, gdzie pozwalają na to podziemne instalacje, zostaną posadzone drzewa odpowiednich gatunków (nie kolidujących z instalacjami), a tam, gdzie to nie jest możliwe - krzewy. Zostaną zrewitalizowane trawniki i powstaną zabezpieczenia przed rozjeżdżaniem. Szczegółowy plan nasadzeń powinien powstać po realizacji przebudowy z 2017 roku

Ostateczna liczba drzew i krzewów zostanie ustalona po zakończeniu budowy drogi rowerowej (może się okazać konieczne zmniejszenie liczby drzew na korzyść krzewów). Projektodawczyni wyraziła zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany.

Zmiana ilości drzew i krzewów odbędzie się w ramach kwoty, na jaką opiewa projekt, w to wliczamy koszt oznakowania.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jagiellońska to bardzo ruchliwa ulica, powodująca zanieczyszczenie powietrza i generująca hałas. Zieleń przyczyni się do zmniejszenia efektów ubocznych dużego ruchu dla pracowników okolicznych biurowców. Oddzieli budynki od hałasu i kurzu ulicy, a latem pomoże obniżać temperaturę powietrza.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

posadzenie 15 drzew - 15x1200 - 18 000 zł

posadzenie 50 krzewów - 50x100 - 5 000 zł

rewitalizacja trawników - 500 m2 - 500x22 - 1100 zł

osłupkowanie - 100 zł x 100 m - 10 000


Całkowity koszt projektu: 34 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

pielęgnacja zieleni 3.325 zł/rok


Całkowity koszt eksploatacji: 3 325,00 zł

Załączniki