Wydział Kultury i Promocji_Targówek - zmiany z 2017-04-13 15:12:13
Powrót do projektu

Targówek - przestrzeń pełna historii i osobliwości - system tablic informacyjnych tworzących grę edukacyjną

status: ZgłoszonyTrwa ocena


System tablic informacyjnych umieszczonych w przestrzeni publicznej całej dzielnicy. Na tablicach zamieszczone zostaną informacje dotyczące historii i osobowości dzielnicy oraz zadania i quizy dla dzieci. Inspiracja do aktywnego poznawania ciekawych miejsc i historii Dzielnicy oraz aktywnego spędzanie wolnego czasu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.049349784589140493497845891
szerokość geograficzna: 52.291425323404472914253234045

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Cała Dzielnica Targówek

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępna w przestrzeni publicznej, bezpłatna


Pełny opis projektu

System tablic informacyjnych umieszczonych w przestrzeni publicznej całej dzielnicy, dający nie tylko wiedzę o historii oraz osobliwościach Targówka tworzyłoby cos w rodzaju „stałej gry miejskiej o Targówku”. Na tablicach poza treściami informacyjnymi zamieszczone zostałby zadania i quizy dla dzieci. O lokalizacji i treściach informacyjnych tablic mogliby współdecydować mieszkańcy w formie konsultacji społecznych lub zgłoszeń w określonym czasie. Quizy i zagadki na tablicach powinny zostać opracowane przez pedagogów tak by: 1. Przygotowane były dla co najmniej 3 różnych kategorii wiekowych, 2. Poziom trudności był dostosowany do wieku, 3. Zagadki były interesujące, by zachęcić do odszukania kolejnych tablic, 4. Zadania były spójne dla wszystkich tablic, 5. System tablic mógł być rozwijany w przyszłości.

Przejście całej trasy, odwiedzenie wszystkich tablic i rozwiązanie zagadek może być ciekawa forma spędzenia wolnego czasu z rodziną, ale także formułą wycieczki przedszkolnej lub szkolnej. Inspiracja do aktywnego poznawania ciekawych miejsc i historii Dzielnicy w formie zabawy oraz aktywnego spędzanie wolnego czasu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt bezpłatnej, ogólnodostępnej formy zabawy i poznania historii Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Szansą na wspólny aktywny czas z rodziną lub przyjaciółmi na świeżym powietrzu zamiast przed telewizorem i komputerem.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Opracowanie koncepcji projektu z różnymi poziomami trudności zadań (ok. 2 000 zł), tablice informacyjne (min. 10 szt.) wraz z montażem (ok. 10 x 2500 3000 zł), materiały informacyjne w postaci ulotek, map z trasą, promocja w internecie (2000 zł).


Całkowity koszt projektu: 29 34 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

ewentualna konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

Załączniki