Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-02-07 13:22:07
Powrót do projektu

Dąb na stulecie Bródna

status: Zgłoszony


Projekt zakłada posadzenie w pobliżu DK Świt dużego dębu upamiętniającego stulecie włączenia Bródna do Warszawy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.022441863751737
szerokość geograficzna: 52.284594813679576

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Wysockiego 11

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Nie dotyczy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada posadzenie w pobliżu DK Świt dużego dębu upamiętniającego stulecie włączenia Bródna do Warszawy.Posadzenie dębu ma stać się wydarzeniem integrującym lokalną społeczność wokół historii, przestrzeni publicznej i zieleni. Moment posadzenia dębu ma stać się wydarzeniem lokalnym dla mieszkańców. Razem z dębem zakopana zostanie kapsuła czasu, w której mieszkańcy umieszczą swoje "przesłanie" dla następnych pokoleń.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Posadzenie wspólne dębu to okazja do integrowania lokalnej wspólnoty, a zarazem okazja do zwrócenia uwagi na potrzebę historii i tradycji, którą symbolizuje dąb. To także element organizacji przestrzeni publicznej i troski o zieleń.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt przeniesienia i posadzenia drzewa - 49 000 zł

Koszt tabliczki - 300 zł


Całkowity koszt projektu: 49 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki