Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2017-05-30 20:46:30
Powrót do projektu

Dąb za dąb - sadzimy duży dąb przy Domu Kultury Świt

status: Zgłoszony


Projekt zakłada posadzenie w pobliżu DK Świt dużego dębu, w miejsce ściętego wielkiego dębu, które było który był symbolem okolicy. Posadzenie drzewa to okazja do sąsiedzkiej integracji, a także wyraz troski o środowisko naturalne.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0224418637517
szerokość geograficzna: 52.2845948136796

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Wysockiego 11

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Nie dotyczy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada posadzenie w pobliżu DK Świt dużego dębu (obwód 40 cm) w miejsce ściętego dębu. Posadzenie dębu ma stać się wydarzeniem integrującym lokalną społeczność wokół przestrzeni publicznej i zieleni. Moment posadzenia dębu ma stać się wydarzeniem lokalnym dla mieszkańców. Razem z dębem zakopana zostanie kapsuła czasu, w której mieszkańcy umieszczą swoje "przesłanie" dla następnych pokoleń.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Posadzenie wspólne dębu to okazja do integrowania lokalnej wspólnoty, a zarazem okazja do zwrócenia uwagi na potrzebę organizacji przestrzeni publicznej i troski o zieleń.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt zakupu, transportu i posadzenia drzewa - 15 000 zł

Kapsuła czasu - 4500 zł

Atrakcje artystyczne imprezy - 1000 zł

Promocja - 500 zł

Koszt tabliczki - 300 zł
Całkowity koszt projektu: 21 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki